A B C Ç D E F G H I i J K L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


E


Ebabil kuşu.:EBREHEEbcet hesabında otuz sayısının adı.:LAMEbedi,sonsuz.:HALİTEbegümecigillerden bir bitki.:BAMYAEbru sanatında,kırmızı boya elde etmekte
kullanılan iyi cins bir toprak.:GÜLBAHAREceabat’ın eski adı.:MAYDOSEczacılık.  :  İSPENÇİYARİEczacılıkta kullanılan bir bitki,eşek
kulağı.:KARAKAFESEczacılıkta kullanılan ve çürümeyen  bir
bitki.:KARAYAEczacılıkta, parfümeride kullanılan ve
çiçeklerden çıkarılan sarımtırak yağ. : LANOLİNEdat. : İLGEÇEdebiyat yapıtlarını sinema,televizyon
ve radyonun teknik olanaklarına uygun duruma getirmek.:UYARLAMAKEdebiyat,müzik ve plastik sanatlarda
geleneklere bağlı kalma eğilimi.:AKADEMİZMEdebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak
1910’da kurulan edebi topluluk. : FECRİ ATİEdebiyatta anlatımın konuyla
bağdaşması,tutarlık.:İNSİCAMEdebiyatta anlatışta düzgünlük ve
açıklıkla birlikte amaca uygunluk.:FESAHATEdebiyatta bir şiiri yada şiir parçasını
şakacı bir anlatıma çevirme.:HEZELEdebiyatta birden çok anlamı olan bir
kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek,kötüsünü kastetmek.:CİNASEdebiyatta ve müzikte,kır hayatını ve
törelerini anlatan eser.:PASTORALEdebiyatta,iki yada ikiden daha çok
anlamı olan bir sözcüğü yaygın olmayan anlamlarını düşündürecek yolda
kullanma sanatı.:İHAMEdebiyatta,kişileştirilen
varlıklara,hayali yaratıklara söz söyletme sanatı,dillendirme.:İNTAKEdebiyatta,sözün düzgün ve
tutarlı,birbirine bağlanarak söylenmesi.:İNSİCAMEdepsiz,şamatacı.:ŞEREMETEdepsiz,şirret.:ZİLLİMAŞAEdipler. :   UDEBA Edirne ilinde bir dere.:PRAVADİEdirne yöresinde yaşayan Çingenelerin
geleneksel bahar eğlencelerine verilen ad. : KAKAVAEdirne yöresine özgü bir peynir tatlısı.:
BELMUSEdirne’de Meriç ırmağı deltasında bir
göl.:BÜCÜRMENEEdirne’nin Enez ilçesinde bir göl.:LAMPAROEdirne’nin Enez ilçesinin antik adı.
: AİNOSEdmond Rostad’ın ünlü oyunu.:CYRANO
DE BERGERAC (Sirano dö Berjerak)Efe.:ZEYBEKEfelek de denilen çok yıllık otsu bir
bitki.. : LABADA          Efendisinin hizmetinden ayrılan ve
serüvenler ardında ülkeyi baştan başa dolaşmaya koyulan samuray.:RONİNEfes kentinin kurucusu. : ANDROCLE Efes’te bir tapınak. :   SERAPİS Eflatun,beyaz, kokulu çiçekler açan bir
ağaç.:LEYLAKEfsane köpek.:KITMİREfsanelere göre içene ölümsüzlük
sağlayan bir su.:ABIHAYATEfsanevi Argos kralı.:AGAMEMNONEfsanevi bir kuş. :   SİMURG Eftalitler de denilen ve 5. yüzyılda
güçlü bir devlet kuran eski Türk ulusu.:AKHUNLAREge bölgesi kıyılarında,Edremit
Körfezinin kuzeybatı ucunda,Ali bey Adası olarak da bilinen ada.:CUNDAEge bölgesinde bir dağ.:YUNTEge bölgesinde de yetişen ve antik
çağlarda meşale olarak kullanılan,sarı çiçekli bir bitki.:ATKASNAĞIEge bölgesinde Güllük körfezi kıyısında
antik bir kent.  :  İASOSEge bölgesinde körpe sapları sebze
olarak kullanılan bir ot.:ARAPSAÇIEge bölgesinde taze sarı incire verilen
ad.  :  LAPEge bölgesinde yetişen,özellikle iplere
dizilip satılan bir çiçek.:SELLUKAEge bölgesindeki Yunt dağlarında yaşayan
Yörük erkeklerinin giydiği bir çeşit ceket.:ÇETİKEEge bölgesine özgü zeybek türü bir halk
oyunu.:GERALİ: FERAYİEge bölgesine özgü, küçük ama lezzetli
bir karides cinsi.: ÇİMÇİMEge denizinde,Gökçeada (İmroz)
batısında,Türkiye’nin batı ucunu oluşturan burnun adı.:AVLAKAEge denizinin eski adı. : ADALAR
DENİZİ   Ege denizinin ilk çağlarda “eski deniz”
anlamındaki adı. : ARŞİPELEge kıyılarında,özellikle İzmir kentinde
etkili yerel deniz meltemi. :  İMBATEge ve Akdeniz bölgelerinde
yetişen,tohumları çok zehirli küçük bir ağaççık.:ZİVİRCİKEge ve Akdeniz de yaşayan eti lezzetli
bir balık.:BAKALYAROEge ve Akdeniz kıyılarımızdaki küçük
koylara verilen ad.:BÜKEge ve Akdeniz’de bulunan iri ve büyük
bir karides cinsi.:NİKAEge ve Akdeniz’de de yaşayan yırtıcı bir
balık.:ÇATALKUYRUKEge yöresinde körpe sürgünleri sebze
olarak kullanılan otsu bir bitki.:TİLKİŞENEge yöresinde salatası yapılan lahana
filizine verilen ad.:CİBEZEge yöresine özgü, patlıcanla yapılan
bir yemek. : PABUCAKİEge yöresine özgü,et suyu ve unla
yapılan bir çorba.:LADURİEgemenliğini tanıma.:BİATEğerin altındaki belleme. :   YUNAEğik olarak kesilmiş kenar. :   PAH :
ŞATAFEğilim,yönelim.:TANDANS.:TRENDEğim ölçer. :   KLİNOMETRE :EKLİMETREEğirmen,kirmen.:İĞEğitim bilimi. :   PEDAGOJİ Eğlence,neşe,zevk.:SAFAEğlencelerde kullanılmak için kendi
üzerine sarılarak hazırlanan,savrulduğunda çözülen,renkli kağıttan yapılmış
ince ve uzun şerit. :SERPANTİNEğlenceli,hafif konulu,içinde bestesiz
konuşmalar da bulunan sahne yapıtı.:OPERETEğrelti otu,aşk merdiveni.: FUJEREğreti dikiş.: TEYELEğretileme,istiare.:METAFOREğri kunduracı bıçağı.:FALÇATAEğri,yamuk.:YILIKEğrikoca, çamurcun” gibi adlar da
verilen yabanıl bir ördek. : ÇAKIRKANATEğrilmek için temizlenmiş ve taranmış
yumak biçiminde yün.:SÜMEKEğrilmekte olan yün,keten gibi şeylerin
tutturulduğu,bir ucu çatal değnek.: ÖREKEEhli. : EVCİLEjderha.:DRAGONEk çizgisi, bir vidada iki diş arasında
kalan çukur bölüm. :  YİVEk olarak,altta.:ZEYLENEk süre. : MEHİLEk vagon.:FURGONEk. : LAHİKAEker. :  MİBZER Ekilen  biçilen tarlada  işçileri idare
eden kimseye halk dilinde verilen ad. :  EYNERCİEkim ayı.:İLKTEŞRİNEkin biçerken sıralanan işçi takımı.
: HONEkin biçildikten sonra toprakta kalan
köklü sap.: ANIZEkin biçilirken saptan dökülerek ertesi
yıl kendiliğinden çıkan seyrek ekin.:ALAVAZDAEkin ekme aygıtı.:EKEKEkin tarlalarında biten ve morumsu
renkte çiçekler açan zararlı bir bitki.:KARAMUKEkinler için zararlı kır bitkisi.:DEVEDİKENİEkinlerde başak.:KELLEEkinlere zararlı bir böcek.:BAMBULEkip gereçleri. :  EKİPAJ Eklembacaklılardan taşlar altında
yaşayan zehirli bir böcek.:ÇİYANEklembacaklıların   ve   kabukluların  
örneğini  oluşturan , dayanıklı  ve  esnek  organik madde.:KİTİNEklemlerdeki ağrılı hastalık. :ARTRİTEklemleri inceleyen anatomi dalı.:ARTROLOJİEklemli bir kol üzerinde hareket eden
kepçeli bir çark yada zincirle donatılmış kazı makinesi.:EKSKAVATÖR
:KAZARATAREklentiler.:MÜŞTEMİLATEkler’ e benzer bir tür pasta. :
PROFİTEROLEkmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak
ve sirke ile yapılan bir tür meze : TARATOREkmek parçası, lokma. :  BANAKEkmek yapmak için çeşitli tahılların
yasaca gerekli karışım oranı. : PAÇALEkmek,peynir doğranıp,üzer,ne et suyu
dökülerek yapılan bir yemek türü.:PAPARAEkmek,yağ,tahin ve pekmezle yapılan
yiyecek.:YAĞIMCUREkmek.:NANEkoizm.:ALİTERASYONEkolojide,bir canlının varlığını
sürdürebildiği yaşama ortamının en küçük birimi. : NİŞEkonomide değiş-tokuş,takas anlamında
kullanılan sözcük.:TROKEkonomik alanda kendi kendine yeterli
olmaya yönelen bir ülkenin rejimi.:OTARSİEkonomik olayların açıklanmasında çok
sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak, teorik
çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem.:EKONOMETRİEksen. : MİHVEREksik yanı olan,tamamlanmamış,kısa.:GÜDÜKEksik,noksan. : NAKISEksiklik, kusur. :  NAKISA  :  AĞMAN 
: DEFEKTEksiksiz olarak, bütünüyle. : KAMİLENEksiksiz,kusursuz. : HAZAEkşimik.:KESİKEkvator Afrika’sında ve Güney Afrika’da
yaşayan küçük antilop.:GİBEkvator bölgelerinde yetişen bir meyve
ağacı. : ANONAEkvator bölgesindeki büyük suların
geçtiği havzalarda bulunan geniş,balta girmemiş ormanlara verilen ad.:SELVAEkvator Ginesi’nin başkenti.:MANABOEkvator kuşağındaki otsu bitkilerle
kaplı çayırlara verilen ad. :SAVANAEkvator.  :   EŞLEKEkvator’un para birimi.:SÜKREEkvator’un plaka işareti.:ECEkzama. : MAYASILEkzotermik.:ISIVERENEl alıştırma.:MEŞKEl ayası.:RAHEEl çırpmak.:KARŞMAKEl dokuması halılarda kullanılan tek
atmalı düğüm biçimi.:SİNEEl dokuması yünden yapılan üst giyeceği.
: ABAYİEl ilanı.:BROŞÜREl ile bir çeşit dantel örmek için
kullanılan silindir biçimli araç.: KOPANAKİEl ile dokuma. : PEMASEl işleri için kullanılan seyrek
dokunmuş keten bezi.:KANAVİÇE:KANAVAEl kürkü.:MANŞONEl tezgahında bez dokuyan kimse.:ÇULHAEl veya otomatik dokuma tezgahlarında
atkı veya argaç denilen ve enine olan iplikleri,uzunlamasına olan arışların
arasından geçirmeye yarayan masuralı araç.:MEKİKEl ya da baş ile yapılan işaret. :
İŞMAREl yazısı çok güzel olan sanatçı.:HATTATEl yazması kitapların sonuna güveden
koruyacağına inanılarak yazılan ve tılsımlı sayılan sözcük.:KEBİKEÇEl yazması kuranlarda ayetlerin arasına
konan kırmızı noktalar.:SECAVENTEl,göz,kaş ve yüzle yapılan hareket.:İŞMAREl.:DEST.:YEDElazığ ilinde bir baraj.:CİPElazığ ve Diyarbakır yörelerine
özgü,çökelekle yapılan bir tür gözleme.:PATİLEElazığ yöresinde yetiştirilen ve
kaliteli bir kırmızı şarap veren üzüm cinsi.:ÖKÜZGÖZÜElazığ yöresine özgü bir halk oyunu.
:   AVREŞElazığ’ın Baskil ilçesinde,ilk tunç
çağına tarihlenen bir höyük.:İMİKUŞAĞIElazığ’ın eski adı.:ELAZİZElazığ’ın Sivrice ilçesinde,kayak
merkezi olan dağ.:HAZARBABAElbise plesi.:BÜZGÜElbise, çamaşır” anlamında eski sözcük.
: CAMEElbise,çamaşır ve örtü gibi şeylere süs
olarak dikilen seyrek örgü,tentene.:DANTELElbise,giyecek.:GEYGİElbise.:CAMEElbisede bir tür kol kesimi.:JAPONEElbiselerde kumaşların altına konulan ve
beslemeye  yarayan astar.:FODRAElçi atama onay yazısı : AGREMANElçiliğe bağlı uzman:. ATAŞEElçilik ve konsolosluklarda yönetimle
ilgili olan görevli.  :   KANÇILARYAElçilik veya konsolosluklarda çalışan
koruma memuru. : KAVASElde edilen başarı,verim gücü.:PERFORMANSElde yada makinede işlenmiş süslü şerit.
: FİSTOElde yün eğirmeye ve bükmeye yarayan ve
ipliğin yumak halinde elde  edilmesini sağlayan ağaçtan yapılmış bir tür iğ.
:  KİRMAN : KİRMENEldeki haritaya göre arazi üzerinde bir
parseli kazıklarla belirtme.:APLİKASYONEldiven ve giysi yapımında kullanılan
bir tür yumuşak deri. :  NAPA Ele başı. :   SERGERDE Elek ve kalbur üzerinde kalan iri
taneler.: İRİNTİElek,kalbur.:GIRBALElek.  :  KALBURElektrik akım şiddeti temel birimi.
yeğinlik:AMPERElektrik akımının
şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç. :REOSTAElektrik direnç birimi. : OHMElektrik geriliminde evre.:FAZElektrik kutusu. : BUAT Elektrik sıgası birimi.  :   FARADElektrik ve ısı enerjisinin birlikte
üretildiği teknoloji. :  KOJENERASYONElektrikli bir mıknatısın manyetik
alanıyla indüklenen elektrik üreteci. : MANYETOElektriksel kapasite.:SIĞAElektroensefalografi’nin kısaltması.:EEGElektrokardiyografiyi simgeleyen
harfler.:EKGElektron,proton,nötron gibi atomu
oluşturan parçaların her biri.:PARTİKÜLElektrondan ağır,protondan hafif bir
atom cisimciği :MEZONElektroniğin egemen olduğu bir müzik
türü.:NEWAGEElektronik fon transferinin kısaltması.:EFTEleman,unsur.: ÖGEElemanları belirli bir sıraya göre
dizili bir kümedeki konum yada yer.:RANKElement veya bileşikleri oluşturan ve
onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim,madde.:MOLEKÜLElemler. :   ALAM Eleştirel basım.:EDİSYONKRİTİKEli açık, cömert, yiğit. :
AKI:   KERİM : KOÇAKEli ya da ayağı sakat olan kimse. :
ÇOT : ŞOTElin ve özellikle tırnakların bakımı.:MANİKÜRElinden iş gelmeyen, beceriksiz ve ağır
davranışlı kimseye halk arasında verilen ad. : LONGUREline,ayağına çabuk,çevik,atik.:ÇALAKElle örülerek yapılan yassı halat.:KALÇETEElle sürülen, küçük çocuk arabası. :
PUSETElle yapılan kalın,seyrek,gelişigüzel
dikiş. :OYULGAMA:OYULGAElleri soğuktan korumak için kullanılan
astarlanmış kürk,el kürkü.:MANŞONEllerinde,parmaklarında hiçbir sakatlık
olmamasına karşın ruhsal sebeplerle yazma melekesini yitirmek : AGRAFİ.Elli iki kağıtlık iki deste ile ve iki
kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu.:KRAPETElli kağıtla oynanan bir iskambil oyunu.:FİTİLElli şiniklik tahıl ölçeği. : MUT Elma armut gibi meyvelerin yenmeyen iç
bölümü.  :   EŞELEKElmas,yakut gibi değerli
taşlar,mücevher.: CEVAHİRElmas,zümrüt vs değerli taşların
tartısında kullanılan 2 desigramlık ölçü birimi.:KIRAT:KARATElmasın tıraş edilmiş yüzlerinden her
biri. :   FAÇETA Elverişsiz durum,engel.:HANDİKAPElyafından ip ve çuval yapımında
yararlanılan bir bitki türü.:JÜTEmanet.İnam. :  VEDİAEmbriyon,rüşeym.:OĞULCUKEmekçi topluluğu. :   PROLETARYA Emevilerin 8. yüzyılda Bizans’a karşı
giriştikleri savaşlarda öne çıkmış Arap komutanı.:BATTAL GAZİEmiliano  Zapata’nın devrim planı. :
AYALA Emir subayı.:YAVEREmirler. : EVAMİREmirlik, beylik. : EMARETEmme,soğurma. : MASEmmeç. : ASPİRATÖREmniyet yayı. : SUSTAEmzikli şişe.:BİBERONEn az : EKALEn azından, hiç olmazsa. : LAAKALEn basit konularda bile karar verip
harekete geçmeyi engelleyen, hastalık derecesinde ilerlemiş irade zayıflığı.
: ABULİEn beyaz.:BEYZAEn büyüğü yarım kiloyu aşmayan kılçıklı
küçük balıklara verilen ad. :ÇİTARİEn büyük temsilcisi Handel olan dinsel
müzik formu.:ORATORYOEn büyük ustası Montaigne olan yazı
türü. : DENEMEEn büyük. : EKBER : AZAM.:KÜBRA:ULUEn cömert,en şerefli.:EKREMEn çok bağlarda görülen, asalak bir
mantarın oluşturduğu bitki hastalığı. : MİLDİYUEn çok vadilerde,yamaçlarda bulunan kil
ve kum karışımı,sarı renkli verimli balçık.:LÖSEn elverişli durum. : OPTİMUMEn eski jeolojik sistem.:AZOİKEn gelişmiş konuşma yeteneğine sahip
papağan cinsi. : JAKOEn ince bulgur.:DÜĞÜEn iri geyik. :   MUS En iyi,en üstün.:ALİYYÜLALAEn iyi,en yüce yer.:SADREn iyi.:DANİSKAEn iyisi,en güzeli,en üstünü.:FERİŞTAHEn kalın sesli,yaylı bir çalgı türü.:KONTRBASEn kısa zaman.: AN
                                                                                           En küçük boylu yarış yelkenlisi. :  
KADET En küçük izci kuruluşu. :   OBA En küçük topçu birliği. :BATARYA En parlak. :ENVEREn sinsi bir eza gibidir geçmeyen
zaman.(Yahya Kemal)En son. :  HATEM En tiz erkek sesi. : TENOREn uç,en son,aşırı. : EKSTREMEn uzun yol koşusu (42,195 m’lik). :
MARATONEn ünlü iki Alman destanından biri.:NİBELUNGENEn yüksek değer.: KEMALEn,genişlik.:ERBEncümen. :  YARKURUL:KOMİSYON:ALT
KURUL Endonezya plakası. :  RI Endonezya, Malezya gibi ülkelerde  hem
erkek, hem kadın tarafından giyilen ve etek biçiminde sarınılan uzun kumaş
parçası. :   SARONG Endonezya’da dolmuş olarak kullanılan üç
tekerlekli araba.:BEMOEndonezya’da düzenlenen geleneksel öküz
yarışlarına verilen ad.:KARAPANEndonezya’da etkin bir yanardağ.:MERAPİEndonezya’da takımadalar.  :   ARUEndonezya’da yakılarak açılmış
tarlalarda yapılan göçebe tarımı.:LADANGEndonezya’da yapılan ve karanfille
kokulandırılan bir sigara türü.:KRETEKEndonezya’da yaşayan   ve mavi peri kuşu
da denilen ötücü kuş. : İRENAEndonezya’da yetişen bir karabiber
türünün meyvelerine verilen ad. : KEBABİYEEndonezya’nın Cava ve Bali adalarına
özgü,vurmalı çalgılardan oluşan orkestra.:GAMELANEndonezya’nın para birimi.: RUPİ.:RUPİAHEndonezya’nın plakası.:RIEndonezya’nın Sumatra adasında bir
bölge. : ACEHEndonezya’nın Sumatra adasında yaşayan
Müslüman bir halk.:AÇELEREndonezya’ya özgü bir gölge oyunu.:VAYANGEndonezya’ya özgü,daha çok vurmalı
çalgılarından oluşan orkestra.:GAMELANEndonezya’yı oluşturan adalardan biri.
: BALİEndülüs Emevilerinde çeşitli saray ve
harem hizmetlerinde görev yapan hadım edilmiş Slav kölelerine verilen ad.
:SEKALİBEEnerji.: ERKEEngebeler,tümsekler,yüzey biçimleri.:AVARIZEngel,uymazlık,sakınca.BEİSEngel. :  KETEngerek yılanı. : EFİEnine boyuna, her yönü ile.: ARİZAMİKEnine,enlemesine. : ARZANİEnis Batur’un bir romanı. : ELMAEnli çember.:KASNAKEnsiz olarak dokunmuş  parçaların yan
yana eklenmesiyle oluşan nakışlı ince kilim. : CİCİMEnsiz tahta.:TİRİZEpikurosçulara ve Stoacılara göre
mutluluğun temeli olan mutlak ruh dinginliği.:ATARAKSİYAEr bezi,testis.:HUSYEErbainden sonra gelen,31 Ocakta başlayan
elli günlük kış dönemi.: HAMSİNErbezlerinin yangılanıp şişmesi. :
ORKİTErdem ve meziyette birbiriyle yarışma.:TEFAZÜLErden çavuşa kadar olan askerlere
verilen ad. : ERATErendiz Atasü’nün bir öykü kitabı. :
UÇUErganun.:ORGErgenlik çağına ulaşmamış erkek çocuk.:SABİErginlik.:RÜŞTErik,kayısı gibi ağaçlardan sızan bir
tür zamk. :   KEDİBALIErik.:ALUErim. : MENZİLErime durumundaki madenlerin yüzeyinde
toplanan madde.:DIŞIK:CÜRUFErime. :   ZEVEBAN Erimekte bulunan buzun sıcaklığı ile
kaynar suyun buhar sıcaklığı arası seksene bölünerek derecelenmiş olan sıcak
ölçer.:REOMÜRErimekte plan buzun sıcaklığını 32
santigrat derece,kaynar suyun buhar sıcaklığını 212 santigrat derece
gösterebilecek biçimde derecelenmiş bulunan bir tür termometre.:FAHRENHAYTEristik.:DİDİŞİMErişim. : MUVASALA Erişkin.:KAHİL: KAHYAErişmiş. :  NAİL Eritilmiş ve birazı yakılmış şekerle
yapılan şekerleme.:KARAMELAEritre’nin başkenti.:ASMARAEritre’nin para birimi.:NAKFAEriyen elektrotla, karbondioksit
koruması altında uygulanan ark kaynağı. :   MAGEriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan
akasya,kitre,sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak
donan,renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde. : ZAMKEriyik.  :   MAHLULErkeğin eşi,zevce. :REFİKA.:
AYAL:ZEVCEErkeğin toplumsal bakımdan kadına egemen
olduğu ve bu nedenle efendilik ayrıcalıklarını hak ettiği düşüncesine
dayanan ideoloji.:MAŞİZMErkek balığın tohumu.:SÜTErkek boyun atkısı. FULARErkek boz deveye yedi yaşından sonra
verilen ad.:LÖKErkek cinsel organlarının
işlevlerini,hastalıklarını inceleyen bilim dalı.:ANDROLOJİErkek çocuk. :  KIZANErkek dans eşi. :KAVALYEErkek deve,iki hörgüçlü deve.:BUĞRAErkek doğum hekimi.:LAVTAErkek evlat,oğul.:MAHDUMErkek geyik. : HONAErkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi.:AŞIMErkek hemşire,korkunç güzel örneklerinde
olduğu gibi,birleşemeyecek ters kavramların bir araya getirilmesine verilen
ad.:OKSİMORONErkek hindi.  :  GURKErkek için yürekli,yiğit anlamında.:KOÇAKErkek kardeş.:DADAŞErkek keçi.:ERKEÇErkek kümes hayvanlarının en iri ve
yaşlı olanı.: BABAÇErkek masajcı.:MASÖRErkek ördek. : SUNAErkek saçı biçiminde kesilmiş kadın
saçı.:ALAGARSONErkek torun.:HAFİTErkek üreme organlarından ersuyu
kanalının, kısırlaştırma ya da enfeksiyonu önleme amacıyla kesilmesi. :
VAZEKTOMİErkek ve dişinin birbirlerine karşı
duydukları istek,şehvet.:KÖSNÜErkek ya da dişi üreme hücresi. :
GAMETErkek yardımcı.:YAMAKErkeklerde resmi,ciddi;kadınlarda
öğleden sonra giyilen,özenli,süslü,aksesuarı tamam giyime verilen ad.:ABİYEErkeklerde yaş dönemi. :  ANDROPOZ Erkeklere ait özel konut.
GARSONİYERErkeklerin gece ziyafetlerinde,galalarda
ve gece eğlencelerinde giydikleri önü açık,ceketi daha çok atlas yakalı bir
giysi türü.:SMOKİNErkeklerin giydiği,genellikle
keçeden,ucu sivri veya yüksek başlık.:KÜLAHErkekliği güçlü,çok eski bir Mısır
tanrısı.:MİNErkekliğin ya da dişiliğin
belirlenmesinde rol oynayan kromozom.:ALOZOMErkeklik organı. :   ZEKERErkekte cinsel güçsüzlük.,puluçluk. :
ANANETErken bunama. : ŞİZOFRENİErken doğmuş bebek. :   PREMATÜRE Erken olgunlaşan ince kabuklu bir çeşit
siyah üzüm.:DİMNİTErmeni asıllı Osmanlı tiyatro oyuncusu
(Aznif Hanım diye de bilinirdi).:HRAÇYAErmeni müziğine özgü, kavala benzer bir
çalgı. :  DUDUKErmeni saz şairlerine verilen ad. :
AŞUĞErmenistan’ın başkenti.:ERİVANErmenistan’ın kendi dilindeki adı. 
:   HAYASTANErmenistan’ın para birimi.:DRAMErmiş,Kum ve Köpük,İnsanoğlu İsa,Sözler
gibi yapıtları dilimize de çevrilmiş Lübnan asıllı ABD’li yazar ve şair.:HALİL
CİBRANErotik, şehevi  :  KÖSNÜLErozyon etkisiyle oluşmuş,yumuşak
engebeli yeryüzü parçası,yontukdüz.:PENEPLENErteleme. :   TECİL Erzak odası. : KİLERErzincan ve Tunceli yöresine
özgü,sarımsaklı yoğurtla yapılan ve zerefet de denilen bir tür hamur yemeği.:BABUKKOErzincan yöresine özgü siyah üzüm cinsi.:CİMİNErzincan,Tunceli,Elazığ,Bingöl illerinde
üretilen tanınmış bir tulum peyniri.:ŞAVAKErzincan’da bir kaplıca ve buradan
çıkarılan tanınmış maden suyu. : BÖGERTErzincan’da ünlü bir şelale.:GİRLEVİKErzincan’ın bir ilçesi. : İLİÇErzincan’ın Tercan ilçesinde kendi adını
taşıyan kümbetiyle de tanınmış Saltuklu emiresi.:MAMAHATUNErzincan-Refahiye karayolunda bir dağ
geçidi. : SAKALTUTANErzurum ilinde bir göl ve çağlayan. :
TORTUMErzurum ilinde,Türkiye’nin en yüksekten
dökülen şelalesi.:TORTUMErzurum yöresinde “saya” törenine
verilen ad.  : KALİKErzurum yöresine özgü,yoğurt ve yarmayla
yapılan çorba.:DENErzurum’da Oltu ilçesine özgü, “yatık
döner” de denilen bir tür kebap. : CAĞErzurum’da ünlü bir medrese.:YAKUTİYEErzurum’daki çifte minareli medresenin
bir başka adı.:HATUNİYEErzurum’un Pasinler ilçesinde bir
kaplıca.:ALİ PAŞAErzurum’un Uzundere ilçesinde, ünlü bir
Gürcü kilisesi. : ÖŞKVANKEsas maddesi gümüş sülfür olan siyah bir
minenin,gümüş bir levhanın önceden hazırlanmış bölümlerine kakılmasıyla
gerçekleştirilen süsleme tekniği.:SAVATEsenlik dilemek. : SELAMEserin sonuç bölümü.  :  EPİLOGEshabı Kehf’de yedi uyuyanların
köpeğinin adı. :  KITMİREsinti,rüzgarın bir kere esmesi.:NEFHAEsir çocuk. :  BEÇE Esirgeyici,merhametli.:RAUFEsirler.:ÜSERAEski   toplarda   kullanılan   mermi  
ve   demir   parçalarını   taşıyan   silindir   biçiminde  kap.:ŞARAPNEL Eski  dilde bir yazıya eklenen
parça. : ZEYİLEski adı Seylan olan ülke.
SRİLANKA Eski ağırlık ölçüsü okkanın dört yüzde
biri. :   DİRHEM Eski Ahit’in altı değişik metnini
bütünleştiren “Heksapla” adlı yapıtıyla ünlü, erken dönem Yunan kilisesinin
en önemli ilahiyatçısı. : ORİGENESEski Asur kenti. : NİNOVAEski ayakkabı. : KELİKEski Babil başkentlerinden biri.:LARSAEski bez parçası,paçavra. : ÇAPUTEski biçimine çevirme. : İRCAEski bir ağırlık ölçüsü birimi. :
FARAKEski bir ağırlık ölçüsü birimi.(1283
gramlık). :OKKAEski bir ağırlık ölçüsü birimi.:BATMANEski bir Avrupa kavmi.:KELTEski bir çalgı. : MAREski bir fitilli tüfek. : ALAYBOZAN Eski bir hacim ölçüsü.: KAEski bir Hindu tapınağı tipi.:ASANAEski bir Mısır tanrısı.:PTAHEski bir salon dansı.: KADRİLEski bir tahıl ağırlık ölçüsü. : KİLE,:
SAEski bir tüfek. :   KARABİNAEski bir Türk çalgısı.:IKLIĞEski bir Türkistan parası.:KİPEKEski bir uzunluk ölçüsü birimi (68
santimetreye eşit).: ARŞINEski bir uzunluk ölçüsü.(65 cm boyunda). 
:  ENDAZEEski çağ Roma yapıtlarında bulunan
tuhaf,gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu.:GROTESKEski çağlardan kalma eserleri tarih ve
sanat bakımından inceleyen bilim dalı.:ARKEOLOJİEski çağlardan kalma yapıt. : ANTİKAEski çağların en büyük hekimlerinden
biri olan ve deneysel fizyolojinin kurucusu sayılan eski Yunanlı hekim. :
GALENOSEski Çin felsefesinde,evrenin birliğini
sağlayan düzen ilkesi.:TAOEski Çin kaynaklarında güreşe verilen
ad.:JİAO ÇUEski dide dullar.:ERAMİLEski dilde  surat,yüz. : RUEski dilde acıyan. : RAİFEski dilde adalet,doğruluk.:ADLEski dilde adet, tören. : DEBEski dilde ağırbaşlılık, vakar. :
VAK Eski dilde ağız. : FEMEski dilde ağız.:DEHENEski dilde ağlatma.  :  IBKAEski dilde akıllı. : LEBİBEEski dilde aktar anlamında sözcük.:ATTAREski dilde alametler, işaretler. :
ALAİMEski dilde alın. : NASİYEEski dilde altın. :  ZEREski dilde ameller, istekler. AMALEski dilde anahtar.:MİFTAHEski dilde anlama,kavrama,kavrayış.:FEHİMEski dilde anne. : EM.:  ÜM.:MADEREski dilde Aralık ayı. :  BİRİNCİ 
KANUN : İLK KANUNEski dilde arka,sırt.:ZAHREski dilde arkası sıra.: DERADAPEski dilde arkeoloji.:ATİKİYATEski dilde asla,hiçbir zaman. : EBEDAEski dilde aslan. : ŞİR : ESEDEski dilde aslan.:ESEDEski dilde asma,bağ kütüğü.:REZEski dilde astrolog.:NÜCUMİEski dilde aşçı.:AŞPEZEski dilde aşiretler,oymaklar.:AŞAİREski dilde at, beygir.  :  ESBEski dilde atasözü.:DARBIMESELEski dilde ateşler. NİRAN Eski dilde atik,çevik.:ÇALAKEski dilde atlı haberci,postacı.:ÇAPAREski dilde ayırıcı özellik. : ŞİAREski dilde ayna. : MİRATEski dilde ayrı  durma.Sıkma, sıkarak
bağlama. :   ŞET Eski dilde aysberg. : CUMUDİYEEski dilde azı dişi.: NABEski dilde baba Cet. :  EBEski dilde bağırsaklar. : EMAEski dilde bağlı kılma,kısıtlama.:
TAKYİTEski dilde balık. : MAHİEski dilde balta.: TEBEREski dilde başhekim.:SERTABİPEski dilde bayağı insanlar. :   EDANİEski dilde bayrak,sancak.:RAYETEski dilde belediye . :   URAYEski dilde belirti. : NİŞANEEski dilde bencillik.:ENANİYETEski dilde benzer,eş,aynı anlamında
sözcük.:NİDEski dilde berber. :PERUKAREski dilde berrak,duru.:NABEski dilde beşte bir.:PENÇİKEski dilde beyaz şaraba verilen ad.:ZERABEski dilde beyazlanma,ağarma anlamında
sözcük.:İBYİZAZEski dilde bırakma,salıverme.:ITLAKEski dilde biçimsel anlamında bir
sözcük.:SURİEski dilde bilgiçlik taslayan.:MALUMATFURUŞEski dilde bilmeceler.:ELGAZEski dilde bin sayısı.:ELFEski dilde bir şeyin geçmişi.:SİBAKEski dilde bir yazıya eklenen parça.
: ZEYİLEski dilde bisiklete verilen ad.:DERRACEEski dilde
bitiştirme,birleştirme,iki şeyi birbirine  ekleme. :  İLSAK Eski dilde boy,endam. :   KADEski dilde boylam. : TULEski dilde boynuzdan yapılan bir tür
boru.:NEFİREski dilde bozma,.feshetme. : FEKEski dilde böğürtlen.:BÜKEski dilde burun ucu. / Hayvanların
burun ucu.: KALAKEski dilde burun.:ENFEski dilde bülbül. :   ANDELİB Eski dilde cam,kristal.: MİNAEski dilde cehennem. :  TAMU Eski dilde cehennem.:NİRANEski dilde cıva. : ABEKEski dilde cömertlik,iyilikseverlik.:SEMAHATEski dilde çekinme, razı olmama.
İBAEski dilde çekirge. : MİKEski dilde çeyrek. : RUBUEski dilde çizme. :   MUSE Eski dilde çocuklar.:EFTALEski dilde çok bağışta bulunan. :
MİNAMEski dilde çok konuşan,geveze
anlamındaki sözcük.:RAADEski dilde çok olma durumu, çokluk,
bolluk. Kalabalık. : KESRETEski dilde çok sık kadın boşayan erkek.
: MITLAKEski dilde çöl. :  TİH Eski dilde çukur.:ÜKREEski dilde dağ eteği, çayırlık,
çimenlik. :   RAG Eski dilde dağ kırlangıcına verilen ad.:UVVAREski dilde dağ.:CEBELEski dilde dağ.:KUHEski dilde daha doğru, en sağlam.
ASAHEski dilde damar.: REGEski dilde damla hastalığı.:NIKRİSEski dilde davul.:TABLEski dilde değme,dokunma. : MESEski dilde delip geçen,içe işleyen.:NAFİZEski dilde demir. : AHENEski dilde deri kalkan.:DARAKAEski dilde derin hale getirme. : İKAREski dilde derinlik.:UMKEski dilde derinlikler. : AMAKEski dilde deve.:ŞÜTÜREski dilde devirler,çağlar,zamanlar.:EDVAREski dilde dışarı çıkarma,dışarı atma.
: ITRAHEski dilde dilek.:KAMEski dilde dilenci.: SAİL.:GEDAEski dilde dilsiz.:EBKEMEski dilde dinç, güçlü, kuvvetli. :
TÜVANAEski dilde dinlenme,istirahat.:AJEski dilde diyalektik.:CEDELEski dilde doğuştan kör. : NABİNAEski dilde doku. : NESİÇEski dilde dokumacılıkta,tüle benzer
ince ve saydam bir kumaş.:SAKANGUREski dilde dolum, dolma, doluluk.
MELA Eski dilde dostlar, arkadaşlar. :
İHVANEski dilde doyurma.:İŞBAEski dilde dökme,akıtma.:İRAKAEski dilde dölleme,döllenme.: İLKAHEski dilde dönek.:ALLAKEski dilde dönence.: MEDAREski dilde dördüncü.:RABİAEski dilde dörtte bir,çeyrek.:RUBUEski dilde dudak. : LEBEski dilde duruşma.:MURAFAAEski dilde duvar. : DAREski dilde düğün yemeği./Saadet,
mutluluk. : URS : URASEski dilde düşman . : ADUEski dilde düşmanlar, hasımlar. :
HUSUMEski dilde eczacı.:İSPENÇİYAREski dilde Ekim ayı. :  BİRİNCİ
TEŞRİN   Eski dilde ekmek. :   NANEski dilde el ustalığı.:ZANAATEski dilde el.:DESTEski dilde elbise,çamaşır.:CAMEEski dilde elma:   . : SİB Eski dilde en azından., asgari. :
LAAKALEski dilde en sefiller,pek aşağı.:ESFELEski dilde en sonra bulunan, sonuncu.
: HATEMEski dilde en tatlı.: AZEBEski dilde engel,uymazlık.:BEİS.:HAİLEski dilde enine, enlemesine. :
ARZANİEski dilde er, erkek. : NEREski dilde erik. : ALU Eski dilde erkeğin kadını boşaması.:TALAKEski dilde erkek evlatlar.:PÜSERANEski dilde erkekler.: RİCALEski dilde eskiler anlamında sözcük.:ATAİKEski dilde estetik. :   BEDİAEski dilde eş,zevce.:REFİKAEski dilde eşek .: HAREski dilde eşik.:ASİTANEEski dilde et. : LAHMEski dilde etek. : DAMENEski dilde eziyet,sıkıntı,azap.:RENCEski dilde faiz.:RİBAEski dilde fakat,ama,ancak anlamında
sözcük.:LİKEski dilde feryat anlamında sözcük.:AVLEski dilde fiiller,eylemler anlamında
sözcük. :EFALEski dilde frengi hastalığına verilen
ad.:ATEŞEKEski dilde gayri, başka. : SİVAEski dilde gazete. : CERİDEEski dilde gece. : ŞEB : LEYLEski dilde geceler : LEYALEski dilde geçip gitme, sona erme.:
MÜRUREski dilde gelin. Gelin,yeni evlenmiş
kadın. : ARUSEski dilde gelin.:ARUSEski dilde gemi demiri.:MİRSATEski dilde gemi. : SEFİNE : SABİHA :
KEŞTİEski dilde geometri.:HENDESEEski dilde gerdek.  :   ARİSEski dilde geri çeviren,reddeden.
:RADEski dilde geri döndürme,geri çevirme.:REKSEski dilde gidiş, gelip gitme. :
REFTİ : REFTEski dilde giyen,giyinmiş.:LABİSEski dilde giysi,giyecek.:RUBA.:LİBASEski dilde gizem.:RAZEski dilde gökbilim,astronomi.:FELEKİYATEski dilde gökkuşağı.:TİRAJEEski dilde gömlek. : KOMİSEski dilde görme.:RÜYETEski dilde gösterme.:İRAEEski dilde göz. : AYN: DİDE Eski dilde gözyaşı.:EŞKEski dilde güç, iktidar elde etme
anlamında sözcük. : NAMİYEEski dilde güçsüz bırakma.  :   İHANEski dilde gün.:RUZEski dilde gün.:YEVMEski dilde günaha sokma,günah işletme.:İSAMEski dilde güneş yada ay tutulması.
:   KESFEski dilde güneş.:ŞEMSEski dilde günlük olayların yazıldığı
defter. :RUZNAMEEski dilde güreş. : AFTABEski dilde gürültü. Savaş. : VEGAEski dilde güzel kokulu şey. : ŞEMİMEEski dilde haberci,ulak.: SAİEski dilde halkın İstanbul’daki
yabancılara,özellikle Fransızlara verdiği ad.:DİDONEski dilde hasta.:BİMAREski dilde hastalık , dert. : DAEski dilde hastalık.:MARAZEski dilde hastalıklar.:EMRAZEski dilde hazırlama,yerleştirme.:TABİYEEski dilde herhangi bir şeyin küçük
parçası.:ŞİRZİMEEski dilde hesap defteri.. : ABAR Eski dilde hesap, tahmin, istatistik.
Araştırma, inceleme. : AMAREski dilde hevesler, istekler. : EHVAEski dilde hiddet, öfke, kızgınlık. :
KAKINÇEski dilde hokkabazlık, el çabukluğu.
: ŞABEZEEski dilde hor görülen,aşağılanmış olan.:AHKAREski dilde horoz.:DİKEski dilde hükümetin,hazinenin malı
olan,beylik.:MİRİEski dilde ılgın ağacı.: ACEski dilde ibadet etme.:TAATEski dilde ibadet.:KUNUTEski dilde iç,öz,asıl,merkez.:SAMİMEski dilde içi taşla örülü kuyuya
verilen ad.:RESEski dilde idare etmek., temize
çıkarmak. : ABRAMAKEski dilde ihtiyarlık. : ŞEYBEski dilde ikiz anlamında sözcük.:TEVEMEski dilde İkizler burcu.:CEVZAEski dilde iklimler.:EKALİMEski dilde ilkbahar.:NEVBAHAREski dilde inciler.:ENACİLEski dilde insanlar, kimseler. :
KESANEski dilde integral.
:TAMAMİEski dilde intikam. :   SAR Eski dilde it üzümü.:BARECEski dilde iyi cins at. : SAFİNEski dilde kadın.: ZENEski dilde kadınca,kadın gibi.:ZENANEEski dilde kadınlar, kızlar. : İNASEski dilde kahramanlar, yiğitler. :
ASÜDEski dilde kale hendeği. :  UREski dilde kalıba dökme.:İSAGAEski dilde kalın kafalı.:GABİEski dilde kalın sopa,değnek.:MATRAKEski dilde kamış. : NAYEski dilde kan pıhtısı. : ALAKEski dilde kan.  :   DEM.:HUNEski dilde kanat.:BALEski dilde kansere verilen ad.:AKİLEEski dilde kapı önü,eşik.:ASİTANEski dilde kaplan.:BEBİREski dilde karanlık.:ZULMETEski dilde karınca. :   MUR Eski dilde karında su biriktirme
hastalığı. : AMAREski dilde kartal takım yıldızının adı.:UKABEski dilde Kasım ayı. : İKİNCİ
TEŞRİN:SONTEŞRİNEski dilde kaş.: EBRUEski dilde katıksız,saf.:RAİKEski dilde kaz.: BATEski dilde kazalar,belalar.:AVARIZEski dilde kemik. : AZMEski dilde kent,şehir. :ŞAREski dilde kesin bilgi,sağlam kanıt.:İKANİEski dilde kılıç. :  TİG .:SEYFEski dilde kırmızı renkli olan. :
LALİNEski dilde kilise çanı.:NAKUSEski dilde kimse. :
KİMESNEEski dilde kimseler, insanlar. :  
KESANEski dilde kip.:SIYGAEski dilde kirpikler.:MÜJGANEski dilde koku. : BUEski dilde kolay.  :   ASANEski dilde konsolos.:ŞEHBENDEREski dilde korkan, ürkek. : REMENDEEski dilde korku,heyecan.:REV: BİMEski dilde kovma. : İBADEski dilde kök tutmuş,köklenmiş.:RİŞEGİREski dilde köle,kul anlamında bir
sözcük.:RAKABEEski dilde köpek. : SEG : SEKEski dilde körpelik,tazelik.: TARAVETEski dilde kötü iş yapma,kötülük etme.:İRTİKAPEski dilde kötülükçü,fesat kimse.
:ŞERİREski dilde köyle
ilgili,köylü. :RUSTAİEski dilde kucak.:AGUŞEski dilde kumaş. : KALAEski dilde kural dışı,uyumsuz.:ŞAZEski dilde kurban bayramı. : ADHAEski dilde kuş gagası. :NULEski dilde kuşluk vakti. :  ÇAŞT Eski dilde kuvvetler,güçler.:KUVAEski dilde küçük mızrak.
:NİZEKEski dilde lanet sözü. :  LANEski dilde mektup, mesaj ulaştırma.
:   BELAĞ Eski dilde mermer.:RUHAMEski dilde mezarlar,kabirler.:MEDAFİNEski dilde mimaride yapıları örten süslü
çatı ve saçaklar.:ARASTAKEski dilde mizah sanatı.:MÜZAHEEski dilde mum, balmumu.: ŞEMEski dilde mutlu etme, mutluluk verme.
: İSADEski dilde mühür. Yüzük gibi parmağa
takılan mühür. : HATEMEski dilde müjde, müjdeli haber. :
SAVAEski dilde Müneccimlerce insanın doğduğu
andan  başlayarak,yaşamındaki uğursuz anların hesaplanması. :  ASİTANEski dilde mürettebat.:TAİFE


 Eski dilde narin, ince, dokunaklı,
hassas. Merhametli, çok acıyan. Yufka yürekli, açıyan. (İslam  hukukunda:
Köle). : RAKİKEski dilde nevale,azık. :   TUŞEEski dilde Ocak ayı. :  İKİNCİ
KANUN:KANUNUSANİEski dilde odun,ağaç. :UÇARIEski dilde oğul,evlat.:İBNEski dilde ok atıcı,okçu.:KEMANKEŞEski dilde ok.. :   TİREski dilde Oklar. NİBALEski dilde on sayısı.:AŞREski dilde onarma.:REMEski dilde ondalık.:AŞARİEski dilde onluklar.:AŞERATEski dilde orak.:DASEski dilde otlar. : ERAEski dilde oturan, oturmuş anlamında
birleşik sözcükler oluşturan sözcük. : NİŞİNEski dilde öç,intikam.:SAREski dilde öd kesesi.:MERAREEski dilde öfke.:RİSEski dilde öğrenci.:ŞAKİRT.:TİLMİZEski dilde öğüt,nasihat. : MEVİZE :
NUSHEski dilde ömürler, hayatlar, yaşlar.
: AMAREski dilde önce davranma.:TAKADDÜMEski dilde öncü.:TALİAEski dilde örtme, gizleme.: SETREski dilde örtüler,zarlar anlamında
sözcük.:AGŞİYEEski dilde örümcek. : ANKEBUTEski dilde özdeyiş.:KELAMIKİBAREski dilde özgürlük yanlısı olanlar.
: AHRAREski dilde papağan. :TUTİEski dilde parlaklık,göz alıcılık.:REVNAKEski dilde parlama.:LEMEski dilde parlayan,parlak.:ŞARIKEski dilde peçe,yaşmak. : LİSAMEski dilde pek az., çok aşağı. : EDNAEski dilde pirinç.  :  ERZEski dilde rüzgar, esinti. : RİH Eski dilde saf,arı,katıksız anlamında
sözcük.:NABEski dilde sağır. :  ASAMEski dilde salya.:RİKEski dilde sanık.: MAZNUNEski dilde satın alma.:İŞTİRAEski dilde satrançtaki vezir taşı.:
ASAFEski dilde satrançtaki vezir.  : 
FERZEski dilde sefil, pek aşağı. : EZFELEski dilde sermaye,kapital.:RESULMALEski dilde sevinçli,neşeli.:ŞADANEski dilde sıcak suda haşlama. : NAKEski dilde sıcaklık,hararet.:TEBEski dilde sığır çobanı.: RAİEski dilde sıhhi. :   ZENİEski dilde sıkıntı verici.:MUKASSİEski dilde siyah kan damarı,toplardamar.:VERİTEski dilde sol taraf.:YESAREski dilde soluk,nefes.:DEMEski dilde sorgu yargıcı. : MÜSTANTİKEski dilde soylular,aristokrasi.:ZADEGANEski dilde sövme,sövgü. :ŞETİMEski dilde su yosunları.: ÜSNİYEEski dilde su.. : AB : MAEski dilde suda yüzme.:SİBAHATEski dilde sultanlar.:SELATİNEski dilde sundurma.:REVAKEski dilde surat, yüz. : RUEski dilde sülük. : ALAKEski dilde sünnet etme.:HİTANEski dilde süreç.:VETİREEski dilde süs.: ZİVEREski dilde şairler.:ŞUARAEski dilde şarap.. :HAMR.:MÜL:NUŞDARUEski dilde şehir.:ŞAREski dilde şehvet,cinsel birleşme
anlamında sözcük.:BAHEski dilde şehvet.:BAHEski dilde şiddetli ceza,ibret.:NEKALEski dilde şiirler.:EŞAREski dilde şişme, kabarma. :  AMASA Eski dilde şöhret, ün. : NENGEski dilde şüpheci, kuruntulu kimse için
kullanılan sözcük. : MERAKİEski dilde şüphecilik (felsefede). :
İNADİYEEski dilde tabi olanlar.:TEBEEski dilde taç.: İKLİLEski dilde taçlar. :   TİC Eski dilde tahtlar. : ERAİKEski dilde takım,çeşit.:MAKULEEski dilde tanrılık vasfı,tanrısallık.:ULUHİYETEski dilde tarak. :   ŞANEEski dilde tasarlama.:TASMİMEski dilde taş. :SENGEski dilde taşları parçalamakta
kullanılan büyük çekiç.:MİTİNEski dilde terim.:ISTILAHEski dilde ticaret.:TECİMEski dilde titreyiş, titreme. : RAŞEEski dilde toplama.  :  İCMAEski dilde toz,toprak.:GUBAREski dilde trigonometri.:MÜSELLESATEski dilde tuğgeneral.: MİRLİVAEski dilde tuz. : NEMEKEski dilde Türkler anlamında sözcük.
: ETRAKEski dilde uğursuzluk. : HUSUMEski dilde unutma.:NİSYANEski dilde uyunacak yer,yatak odası.:MENAMEski dilde uyurgezer.: SAİFFİLMENAMEski dilde uzaklık, ara. :   KABEski dilde ülser.:KARHAEski dilde üzengi.: RİKABEski dilde üzerine yazı yazılmış kağıda
veya mektuba verilen ad.:RAKİMEEski dilde üzüm. : İNEBEski dilde üzüntü, kaygı,  :  HEMEski dilde vergi toplama . : CİBAYETEski dilde vurmak.:URMAKEski dilde yabancı.:BİGANEEski dilde yağmur,sağanak.:BARİSEski dilde yağmur.:MATAREski dilde yakın,az aralıklı olan.:KARİNEski dilde yalan.:ENİSANEski dilde yanak.:İZAREski dilde yara. : KARHAEski dilde yara.:ZAHMEski dilde yaradılış.:FITREski dilde yardım. : NASR Eski dilde yarım arşın veya 30,5 cm
uzunluğundaki ölçü birimi.Kadem.:AYAKEski dilde yasaklayan, engel olan.
:   NAHİ Eski dilde yaş,nemli.:RATİPEski dilde yazı dizisi.:TEFRİKAEski dilde yedi sayısı.Eski dilde yemin etme.  :   İLAEski dilde Yengeç Burcu.: SERETANEski dilde yeni anlamında bir sözcük.:
CEDİTEski dilde yıl. : AMEski dilde yılan.: MAREski dilde yıldırım.: BARİKAEski dilde yıldız.:SİTAREEski dilde yıldızların belli bir
zamandaki yerlerini,durumlarını gösterir çizelge. : ZAYİÇEEski dilde yırtma. : ÇAK Eski dilde yiğitler, kahramanlar.  :
ASÜDEski dilde yiyecek ve içecek şeyleri
veren anlamında sözcük.: RAZİKEski dilde yumuşaklık,gevşeklik.:NERMİEski dilde yumuşaklık.: NERMEski dilde yuva.:LANEEski dilde yuvar.:KÜREVYEEski dilde yüz örtüsü,peçe.:NİKABEski dilde yüzyıl.: ASREski dilde zalimler, zulmedenler. :
ZALEMEEski dilde zaman, vakit. : ADAREski dilde zaman.:EYNEski dilde zarif giyinen kimse. :
TİRENDAZEski dilde zor.:TENGEski dilde zorluk, güçlük. Darlık,
sıkıntı. Zor iş. Tıp. : USRET:USREski dilde,yenirce denilen yaraya
verilen ad.:AKİLEEski Doğu’da ve Bizans’ta hükümdarlık
simgesi olan tören başlığı.:TİARAEski el yazılarını okuma
bilgisi. :PALEOGRAFİEski eşya pazarı.:BİTPAZARIEski eşya.:PILIPIRTIEski Fars’ların,Medlerin ve Asurluların
kullandığı yazı.:ÇİVİYAZISIEski Filistin ülkesine verilen ad.:KENANEski haline getirme.:İRCAEski Hindistan’ın en ünlü
hükümdarlarından biri.:AŞOKAEski hukukta rüşvet verenle alan
arasında aracılık edene verilen ad. : RAİŞEski İran dininde aşk  ve bereket
tanrısı. : ANAHİTAEski İran inanışında karanlık ve kötülük
tanrısı. : EHRİMENEski İran’da hükümdarların taht
salonlarına ve bu salonu içeren önü sütunlu saraylarına verilen ad.:APADANAEski İran’da kullanılan Zerdüşt
takviminde yılın sekizinci ayı. : ABANEski İskandinav mitolojisinde baş tanrı.
: ODİN Eski İskandinav mitolojisinde evrenin
yaradılışında oluşan ilk canlı. :   YMİREski İskandinav mitolojisinde okyanus
tanrısı.:AEGİREski İstanbul evlerinde çatının döşemesi
tahta üstü çinko çatılı bölümü.:TAHTABOŞEski İzlanda edebiyatı örneklerinin yer
aldığı yapıt. : EDDAEski Japon  bozuk parası. : RİNEski Japon uzunluk ölçüsü.:RİEski Japonya’da  soylular sınıfı:
İOEski Japonya’da tüccar sınıfı . :
CHONİNEski Kıbrıs’ın kuvvet tanrısı. :  BESEski kitap alıp satan kimse.:SAHAFEski kitap alıp satan.:SAHAFEski kitap ciltlerinde bir yanından alt
kapağın dış kenarındaki sertaba bağlı,öbür yanı üçgen biçiminde olan parça.:MIKLEBEski konaklarda harem ile selamlık
arasındaki daire. : MABEYİNEski kültür ve sanat yapıtlarını yakıp
yıkan, bunların değerini bilmeyen kimse ya da topluluk.:VANDALEski Mezdeki dinine bağlı Perslerin
ayinlerde kullandıkları,bazılarının yalancı altın mantarı gibi sanrı
yaratıcı bir mantar sandığı bitki.  :   HAOMAEski Mezopotamya halklarının ay tanrısı.:ENZUEski Mezopotamya halklarının deniz
tanrıçası. : TİAMATEski Mezopotamya halklarının en önemli
bayramı.:AKİTUEski Mezopotamya halklarının en tanınmış
tanrıçası. : İŞTAREski Mezopotamya halklarının gök
tanrısı. : ANUEski Mezopotamya halklarının koruyucu
tanrısı.:MARDUKEski Mezopotamya halklarının yazı ve
bilgelik tanrısı. : NABUEski Mısır dininde (KA) ve (AH) ile
birlikte ruhun başlıca görünümlerinden biri.:BAEski Mısır dininde bir tanrı.
:SERAPİSEski Mısır dininde evreni ve her şeyi
yaratan tanrı.:PTAHEski Mısır dininde güneşin ve yaratıcı
tanrının görünümlerinden biri. : ATUMEski Mısır inanışında ana tanrıça. :
İSİSEski mısır inanışında gök tanrıçası.:NUTEski Mısır tanrılarının asası. :  
UASEski Mısır valilerine verilen ad.:HİDİVEski Mısır ve Yunan kültürlerinde önemli
bir yeri olan insan başlı aslan gövdeli mitolojik yaratık.:SFENKSEski Mısır ve Yunan’da dikilmiş yekpare
bir taştan oluşan anıt.:STELEski Mısır’da bereket ve hasat,üreme ve
doğurganlık tanrısı. : MİNEski Mısır’da doğan güneş tanrısı.:İHİEski Mısır’da güneş kursu olarak
betimlenen güneş tanrısı. : ATON Eski Mısır’da güneş tanrısı. : AMON Eski Mısır’da kişinin muska gibi
kullandığı atalarından kalma küçük vücut parçası.:AMULETEski Mısır’da korkunç görünümlü bir cüce
olarak betimlenen tanrı.:BESEski Mısır’da ölüler ülkesine verilen
ad.:İALUEski Mısır’da ölülerin koruyucu tanrısı.
: OSİRİSEski Mısır’da savaşçıların ve silahların
tanrıçası.:ANATEski Mısır’da su aygırı avcısı olarak
betimlenen tanrı. : ONURİSEski Mısır’da şehir devletlerine verilen
ad.:NOMEski Mısır’da taşımacılıkta kullanılan
bir tür tekne.: BARİEski Mısır’da üretici güç. :  KAEski Mısır’da,18. hanedandan dört
firavunun ismi: AMENOFİSEski Mısır’ın en büyük piramitlerinden
biri. :  MİKERİNOSEski Mısır’ın en parlak dönemindeki
başkenti. :TEB Eski Mısır’ın ölüler tanrısı.:ANUBİSEski Mısırlıların,Asya’nın Mısır’a yakın
bölgelerinde yaşayan Sami kavimlerine verdikleri ad.:AAMUEski mimarlıkta yapıları örten süslü
çatı ve saçaklar.:ARASTAKEski Ortadoğu halklarının bereket
tanrısı. : BAALEski Roma evlerinin ortasında,evin bütün
bölümlerinin açıldığı avlu.:ATRİUMEski Roma’da artık emeklilik hakkını
elde etmiş olan asker.:VETERANUSEski Roma’da ayrıcalıklı Particiler
dışında kalan yurttaşlara verilen ad.:PLEBLEREski Roma’da kullanılan bronz bir para
birimi.:SEMİSEski Roma’da soyluların oluşturduğu
siyasal parti.:NOBİLİTASEski Roma’da ticaretle uğraşan zanaatkar
sınıf.:PLEBEski Roma’da vahşi hayvan ve av
tanrıçası.:DİANAEski Roma’da,bir sirk içinde küçük çapta
deniz savaşları yapılmak üzere kazılmış büyük havuz.:NOMAHYAEski Romalılar zamanında,Roma’da ve
diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.:FORUMEski Romalıların ulusal giysisi olan
geniş ve uzun harmani. :   TOGAEski Rus kentlerinin tahkim edilmiş orta
mahallesine verilen ad. : KREMLİNEski Rusya’da gönüllü emekçiler birliği.:ARTELEski salon danslarından biri ve bu
dansın müziği.:KADRİLEski Sparta’da halk meclisi.:APELLAEski Sümer su tanrısı. : EAEski şairlerin kasidelerinde övdükleri
kişilerden aldıkları bahşiş.:CAİZEEski tekkelerde dervişlerin yalnızca
ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları ,saraylarda ise girilmesi
yasak olan oda.:HALVETHANEEski toplarda kullanılan mermi ve demir
parçalarını taşıyan silindir biçiminde kap. : ŞARAPNELEski Türk çalgılarından biri. : MUGNİEski Türk devletlerinde , özellikle
Selçuklularda şehzadelerin eğitimi yada bağımsız bir eyaletin yönetimi ile
görevli vezir. :   ATABEKEski Türk devletlerinde yolları koruyup
gözeten görevlilere verilen ad.:YASAVULEski Türk gelenek ,görenek,töre ve
hayatına uygun,alafranga karşıtı. : ALATURKAEski Türk güreşlerinden biri. : ABAEski Türk sanatında kağıt oymacılığına
verilen ad.:KAATEski Türkçede rüşvet anlamında
kullanılan sözcük. :ORUNÇEski Türkçede rüşvete verilen ad.:ORUNÇEski Türklerde at, köpek, keçi gibi
evcil hayvanların mumyalarına verilen ad. : KİPEski Türklerde atasözü, tez. : SAVEski Türklerde bazı heykellere verilen
ad. : AĞALMATAEski Türklerde bir babanın taşınmaz
mallarının mirasçısı olan en küçük oğul. : TEKİNEski Türklerde büyük davula ve davul
tokmağına verilen ad. :  BARABANEski Türklerde çocukları koruyan
tanrıça. : UMAYEski Türklerde deniz tanrıçası. :
AKANAEski Türklerde doğaüstü güçlerle
doğrudan iletişim kurma yeteneği olduğuna inanılan din adamı.:ŞAMANEski Türklerde doğum tanrıçası.:AYZITEski Türklerde gök tanrısı. : ÜLGENEski Türklerde hanlardan yada beylerden
biri öldüğünde mezarı üzerine serilen ve daha sonra yoksullara dağıtılan
kumaş.:EŞKEEski Türklerde hükümdarlara ve hükümdar
ailesi mensuplarına verilen unvan.:İLİGEski Türklerde kullanılan bir unvan.:TİGİNEski Türklerde kutsal sayılan  hekim.
: ATASAGUNEski Türklerde mezarların üzerine anıt
olarak dikilen taşlar.:BALBALEski Türklerde ordu müfettişlerine
verilen ad. :   YASAVULEski Türklerde ölen bir kişinin ardından
yazılan şiir türü.:SAĞUEski Türklerde ölmüş ataların tapılan
suret ve heykellerine,toteme verilen ad.: ABAKEski Türklerde ölüler için yapılan
tören. :    YOĞ : YUĞ Eski Türklerde soylular sınıfı.:AKSÜYEKEski Türklerde şamanın hastaları
iyileştirmek için okuduğu dualara verilen ad.:ARPAĞEski Türklerde Tanrı.: OĞANEski Türklerde toplumsal bölüşümü
düzenleyen sistem veya hukuk.:ÜLÜŞEski Türklerde toteme verilen ad.:ABAKEski Türklerde tufan tanrısı. : CAYIKEski Türklerde ve Moğollarda hakanın
seçme muhafızlarına verilen ad.:NÖKEREski Türklerde yağmur yağdırıp yel
estirdiğine inanılan büyü taşı.:YADAEski Türklerde yer altı tanrısı. :
ERLİKHANEski Türklerde yeraltındaki büyük
denizde yaşadığına inanılan efsanevi yaratık.:APRAEski Türklerin dini. : ŞAMANİZMEski Türklerin inanışında su perisi.:İLAYDAEski Türklerin savaşa giderken
taşıdıkları ipek yada yaban sığırı kuyruğundan tuğ.:BEÇKEMEski ve usta gemici. : ÇAÇAEski vezir konaklarında bir kısım
müstahdeme verilen ad.:ZOBUEski Yahudi.:İBRANİEski Yahudilere verilen ad.:İBRANİEski yazıları inceleyen bilim dalı.:PALEOGRAFİEski Yunan  mitolojisinde 
Medusa’nın kanından doğma kanatlı at. : PEGASOSEski Yunan  müziğinde  eşit   olmayan  
iki  ses arasında kulakla seçilebilecek en küçük aralık.:KOMAEski Yunan da Dionysos şerefine
düzenlenen ve komedinin doğmasına neden olan şenliklere verilen ad.:KOMOSEski Yunan dininde toprak ve bereket
tanrıçası.:DEMETEREski Yunan fabl’larını derlediğine
inanılan,ama gerçekte yaşamadığı hemen hemen kesin olan yazara geleneksel
olarak verilen ad.:EZOP (AİSOPOS)Eski Yunan felsefesinde bölünmez birlik.:
MONATEski Yunan kentlerinde pazar yeri,antik
kent meydanı.Yönetim,politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın
toplandığı alan. : AGORAEski Yunan mitolojisinde kötülük
tanrıçası.:ATEEski Yunan mitolojisinde öbür dünyanın
en karanlık bölümü.: EREBOSEski Yunan mitolojisinde,Apollon ve
Artemis’in annesi olan,Titanların kızı . : LETOEski Yunan mitolojisinde,Artemis
tarafından öldürülen ve takım yıldıza dönüştürülen,Poseidon’un oğlu olan dev
avcı.:ORİONEski Yunan mitolojisinde,geçen yolculara
bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi
yaratık.:SFENKSEski Yunan mitolojisinde,Oidipus’un hem
annesi,hem karısı olan kadın.: İOKASTEEski Yunan sanatında,ayakta duran genç
ve çıplak erkek heykeli.:KUROSEski Yunan tiyatrolarında sahneye
verilen ad. : SKENEEski Yunan ve Roma
sanatından,edebiyatından kaynaklanan 17. yüzyılda Fransa’da yayılan bir
sanat ve edebiyat akımı.:KLASİSİZMEski Yunan ve Roma’da hekimlik tanrısı.:
ASKLEPİON
.: ASKLEPİOSEski Yunan ve Roma’da parfüm ve benzeri
değerli sıvıların içine konulduğu küresel dipli silindirik küçük şişe.:ALABASTRONEski Yunan’da büyük olasılıkla
Anadolu’nun güneybatısındaki Konya’dan türeyen tanrıça.:HEKATEEski Yunan’da eşit olmayan iki ses
arasında kulakla seçilen en küçük aralık. : KOMAEski Yunan’da koşu,uzun atlama,cirit
atma,disk atma ve güreşi kapsayan atletizm yarışması.:PENTATLONEski Yunan’da müzisyenlerin konser
verdiği basamaklı yer.:ODEONEski Yunan’da,kent devleti (polis)
dışında kalan taşra bölgesi yada köy.:DEMOSEski Yunanda lir çalıp şiirlerini
söyleyen şair.:AEDEski Yunanistan’da tapınaklarda yer alan
ve üzerine sungular konan masa. : ABAK Eski Yunanistan’da,içinde genellikle
çeşitli binalar ve bağışlarla çevrili bir tapınağın da yer aldığı kutsal
alan.:HİERONEski Yunanlı,Grek.:HELENEski Yunanlılarda,belli bir biçimi ve
karakteri olan müzik yapıtı.:NOMOSEski Yunanlılarda,özellikle Makedonya
piyadelerinin çekirdeğini oluşturan mızraklı alay.:FALANJEski Yunanlıların Dionysos şerefine
okudukları tören şarkısı.  :   DİTİRAMPEski Yunan-Roma dininde,toprağın ve
ürünün bereketini simgeleyen doğa tanrısı.:DİONYSOSEski zamandan kalan,arkaik.:ESKİLEski zamanla ilgili. : ATİKEski, ezeli. :  KADİM Eski, seki, eksi” örneğinde olduğu gibi,
bir sözcük içindeki seslerin yerini değiştirerek elde edilen yeni sözcüğe
verilen ad. : ANAGRAMEskiden  şairlerin  kasidelerinde 
övgüsünü  yaptıkları  kişilerden  aldıkları  para  yada armağan.:CAİZEEskiden “arkeoloji” anlamında kullanılan
sözcük. : ATİKİYATEskiden “Pastoral” anlamında kullanılan
sözcük. : RAİYEEskiden 1283 gram ya da 400 dirhem
ağırlığındaki ölçü birimi; okka. : KIYYEEskiden adet, tören. :  DEBEskiden ağır cezalıların ayaklarına
takılan kalın zincir.:PRANGAEskiden akıl hastalarına bakmakla
yükümlü gardiyan,hademe.:GÜLLABİCİ:GÜLLABİEskiden albay. : MİRALAYEskiden Alman ordusunda kullanılmış bir
tür tabanca.:PARABELLUMEskiden Anadolu beyliklerinde donanma
hizmetlerinde görevlendirilen asker. : AZEBEskiden Aralık ayına verilen ad.
İLKKANUN Eskiden Arapların Recep ayında
kestikleri kurban. : ATİREEskiden askerlerin aldıkları üç aylık
maaşın Şevval,Zilkade ve Zilhicce aylarına denk gelen dördüncü bölümü.:
LEZEZEskiden Avrupa’da kentler arasında yolcu
taşımakta kullanılan kapalı ve dört tekerlekli at arabası.:DİLİJANSEskiden Avrupa’da yayılmış olan
mobilya,giyim vs üslubu.:AMPİREskiden Avrupa’ya verilen bir ad.:FRENGİSTANEskiden avukata verilen  ad. :
MUHAMİ  : MAHAMATEskiden aynı adı taşıyan ottan,bugün ise
yapay yollarla elde edilen,mavi renkli,sarılığını gidermek için çamaşırın
son suyuna karıştırılan toz boya.:ÇİVİTEskiden Bağdat, Isfahan ve Almeria’da
dokunan ipekli kumaş. :  ATABİEskiden bazı bölgelerde kadınların
sokağa çıkarken manto üstüne örtündükleri işlemeli geniş örtü.:MAHRAMAEskiden beli ince göstermek için
kadınların kalça üzerine bağladıkları yastık.:UHDUMEEskiden beyaz sandal,sümbül kökü,kırmızı
gül,turunç ve iğde çiçekleri gibi kokulu maddelerin miskle karıştırılıp
dövülmesinden yapılan güzel koku.:ABİREskiden bezek işlerinde kullanılan bir
tür sedef.: ARUSEKEskiden bir dairenin dışarıdaki ayak
işlerine bakan kimse.:ÇUHADAREskiden bir gazetenin geçici olarak
kapatıldığını bildiren resmi yazı. :TATİLNAMEEskiden birçok hastalığın tedavisinde
kullanılan, macun kıvamında ilaç. : TİRYAKEskiden Bulgar krallarına verilen unvan.:
GAREskiden büyük cüzdan; Kağıt ve belgeleri
saklamak için yapılmış dosya ya da mukavva kap; Evrak çantası. : CİLBENDEskiden büyük makamdaki kişileri hoş
sözlerle, fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse. : NEDİMEskiden cüzamlı hastaların konulduğu
yere verilen ad.: MİSKİNLER TEKKESİEskiden çarşılarda aynı alışveriş
bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm.:ARASTAEskiden ders çalışma masası. : RAHLEEskiden dervişlerin giydikleri tiftikten
yapılmış ince külah.:ARAKIYEEskiden dervişlerin oturduğu yer,tekke.:DERGAHEskiden Devlet dairelerine gelen
mektupların üzerine konan kayıt işareti. : AMEDEskiden Dicle ve Fırat nehirlerinde
kullanılan yelkenli tekne.:KAREskiden din işleriyle uğraşan hocalar
sınıfına verilen ad.:İLMİYEEskiden dokunan bir tür kalın ve pamuklu
bez.:REVENDÜKEskiden Ege Denizi’nde kullanılan narin
yapılı bir tekne. : PIRAÇİREEskiden el yazması kitaplara yapılan
suluboya resim.:MİNYATÜREskiden esnafların gelirlerini toplayıp
satan kimse.:KESEDAREskiden fıkıh ve şeriat işleriyle
uğraşan hocalar sınıfı ve bu kişilerin mesleği.:İLMİYEEskiden Filistin topraklarına verilen
ad.:KENANEskiden Fransa’da kullanılan 52 ar
değerinde olan yer ölçüsü.:AKREskiden frengi hastalığına verilen ad.:ATEŞEKEskiden gemi demirlerini kaldırmada
kullanılan zincir donanımı. KAVELETAEskiden gemilerde kürek çeken tutsak
veya hükümlü kimse.:FORSAEskiden giyilen bir çeşit gömlek. :
GİRİBANİEskiden giyilen çapraz düğmeli ipek yada
sırma işlemeli bir tür kısa yelek.:CAMADANEskiden giyilen düz yakalı,önü ilikli
bir tür ceket.:SETREEskiden giyilen kolsuz,önden açık,uzun
ve geniş kesimli giysi.  :  KAFTANEskiden gümrük koruma memurlarının
amirlerine verilen ad.:DİDEBANBAŞIEskiden harman ürünlerinden onda bir
oranında alınan vergi:. AŞAREskiden hattatların aharlı kağıtların
üzerine sürdükleri eriyik. : TILAEskiden hem yelken hem de kürekle
yürütülen bir savaş gemisi türü.:KADIRGAEskiden hep bir ağızdan ve makamla
edilen dua veya ant.:GÜLBANGEskiden imaret ve camilerde,güneşin her
mevsim izlenebildiği, saat ayarı için ayrılmış küçük oda.:MUVAKKİTHANEEskiden ince softan yapılan hafif ve dar
bir üst giysisi türü.:KERRAKEEskiden İran hükümdarlarına verilen bir
ad.:KİSRAEskiden İran’da kullanılan bir soyluluk
unvanı.:MİRZAEskiden İran’da kullanılan Zerdüşt
takviminde yılın sekizinci ayı. :  ABAN Eskiden İran’ın kuzeydoğusunda yaşamış
bir halk.:ZARANGELEREskiden İslam devletlerinde sınır
boylarında gözcülük amacıyla kurulan karakol. : RİBATEskiden İstanbul’da Galata Köprüsü ile
Adalar arasında deniz taşımacılığını üstlenen işletme.:AKAYEskiden Japonların kullandığı 3.927 m 
değerinde çizgisel ölçü.,Endonezya’nın plakası. : RİEskiden kadınların başlarına giydikleri
bir çeşit başlık.:BÖRKEVİÇEskiden kadınların sokakta
giydikleri,mantoya benzeyen,arkası bol,yakasız,çoğu kez eteklere kadar
uzanan bir üst giysisi türü.:FERACEEskiden kansere verilen ad. : AKİLEEskiden kara ordusuna verilen ad. :
NİZAMİYEEskiden kara ve deniz savaşlarında
kullanılan bir top.:BALYEMEZEskiden Karagöz oynatılan kahvelere
verilen ad. :   TATU Eskiden Karagöz oynatılan yerlere
verilen ad.:HAYALHANEEskiden Kasım ayına verilen ad.:TEŞRİNİSANİEskiden kervan yolları üzerinde açıkta
namaz kılmak için yapılmış yer.:NAMAZGAHEskiden kervanların konaklaması için
yapılmış olan büyük han.:KERVANSARAYEskiden kimi dervişlerin silah olarak
taşıdıkları sapı uzun,keskin ayça biçiminde küçük ve hafif balta.:TEBEREskiden kimi gezgin dervişlere verilen
ad.:ABDALEskiden koç burcuna verilen ad.:HAMELEskiden koyun ve keçi başına alınan
sayım vergisine verilen ad.: AĞNAMEskiden kökboya bitkisinden bugünse
bireşim yoluyla elde edilen kırmızı boyar madde.:ALİZARİNEskiden kökü hekimlikte kullanılmış
olan,zambakgillerden bir bitki.: SAPARNAEskiden köy muhtarının yardımcısı.:KİZİREskiden kullanılan 1,282 kg veya 400
dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi.:OKKAEskiden kullanılan akçeden küçük metal
para.:PULEskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü
birimi.: OKKAEskiden kullanılan bir çeşit devrik
yakalı kürk. : KAPANİÇEEskiden kullanılan bir çeşit fitilli
tüfek.:ALAYBOZANEskiden kullanılan bir çeşit gezme
arabası.:KOÇUEskiden kullanılan büyük,üç
köşe,yelkenli yük gemisi.:MAVNAEskiden kullanılan çapraz düğmeli,ipek
yada sırma işlemeli bir tür kısa yelek.:CAMADANEskiden kullanılan düz yakalı,önü ilikli
bir ceket türü.:SETREEskiden kullanılan iki kuruşluk gümüş
akçe.:İKİLİKEskiden kullanılan kukuletalı bir çeşit
yağmurluk.:AVNİYEEskiden kullanılan tepesi yuvarlak,
dilimli çuha başlık. : ŞUBARAEskiden kullanılan üç direkli,bir tür
yelkenli savaş gemisi.: FİRKATEYNEskiden kullanılan ve 65 cm boyunda olan
bir uzunluk ölçüsü.:ENDAZEEskiden kullanılan ve içinde afyon
bulunan sulu bir ilaç.:LAVDANOMEskiden kullanılan ve iplik üzerine
sırma sarmaya yarar dolap.:KULLAPEskiden kullanılan ve o zamanın 20
kuruşu değerinde olan gümüş sikke.:MECİDİYEEskiden kullanılan yedi gram ağırlığında
altın sikke.: LİRAEskiden kullanılan, kolları ve etek
uçları bazen bol ama genellikle bele oturan kadın korsajına verilen ad. 
:  KARAKOEskiden kullanılan,çoğu ipekten
yapılan,uzun süslü bir üst giysisi türü.:KAFTANEskiden kullanılan,kıç tarafı
yüksek,hızlı giden yelkenli.: ÇEKELEVEEskiden kullanılan,yelkenle ve kürekle
yol alan en büyük savaş gemisi.:KALYONEskiden kullanılmış bir tür eğri hançer.
:ALENASEskiden kullanılmış ince,uzun ve zarif
bir kayık.:HANIM İĞNESİEskiden kullanılmış mermi yerine çakıl
taşı atan bir tür top. : ÇAKALOZ Eskiden kullanılmış,pamuk ve iplikle
karışık dokunmuş hareli kumaş.:GEZİEskiden kuyumculara taslak hazırlayan
kimselere verilen ad. :   SADEKAR Eskiden Kuzey Afrika’daki dervişlere
verilen ad.:MARABUTEskiden lise düzeyinde okul. :  İDADİEskiden lise öğreniminden sonra verilen
olgunluk sınavına verilen ad. : BAKALORYAEskiden medrese öğrencilerine verilen
ad.:MOLLAEskiden Mısır halkından olan kimse.
:  KIPTİEskiden Mısır köylülerine verilen ad. 
:   FELLAHEskiden mimaride yapıları örten süslü
çatı ve saçaklar.:ARASTAKEskiden Müslüman olmayanlardan alınan
bir çeşit vergi.:CİZYEEskiden nesirde yapılan kafiye.:SECİEskiden nikahsız olarak alınan
cariyelere verilen ad.: ODALIKEskiden oğlak burcuna verilen ad. :  
CEDİ Eskiden okçulukta “vurmak amacıyla,
hedefe yönelik” anlamında kullanılan sözcük. : URASIYAEskiden okul öncesi yaştaki çocuklar
mahalle mektebine başlarken yapılan tören.:AMİNALAYIEskiden okullarda çocukları
çalıştırmakla görevli kimse. : MUİTEskiden on para değerindeki sikke. :
METELİKEskiden özellikle sülüs yazı için
kullanılan bir tür perdahlı kağıt.:ALİGORNAEskiden özellikle sülüs yazı yazmak için
kullanılan perdahlı bir kağıt türü : ALİKURNA Eskiden papaların kullandığı tören
başlığı. :   TİARAEskiden pastoral anlamında kullanılan
sözcük.:RAİYEEskiden pek çok türün adıyken şimdi bir
tek türe verilen cins adı. Hippeastrum cinsi bitkilerin bahçecilikteki adı.
: AMARİLLİSEskiden portre yapan ressamlara verilen
ad.:NİGARİEskiden postayı taşımaya yarayan küçük
tekne.:AVİZOEskiden Roma,Bizans ve Alman
İmparatorlarına verilen bir unvan.:KAYSEREskiden Romanya’nın yerli halkına ve bu
halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad.: ULAHEskiden Rum korsanlarına verilen ad.
: İZBANDUTEskiden Rus Kazaklarının başbuğuna
verilen unvan.:ATAMANEskiden Ruslara verilen ad.:MOSKOFEskiden sakaların içinde su taşıdıkları
deriden yapılmış dar ağızlı kap.:KIRBAEskiden sanatlı en ince yazıya verilen
ad.:GUBAREskiden saraylarda ve büyük konaklarda
yemek ve sofra işlerini yöneten kimse.:ÇEŞNİCİEskiden savaşlarda işaret vermek için
kullanılan büyük davul.: KÖSEskiden silah olarak kullanılan ağır
topuz. : GÜRZEskiden silah, kılıç vb. nin birbirine
çarpmasından çıkan ses, şakırtı. : KAKAAEskiden sünger avcılığında kullanılan
başı ve kıçı sivri gelen ahşap tekneler.:TİRHANDİLEskiden şairi bilinmeyen şiirlerin
altına yazılan sözcük. : LAEDRİEskiden şairlerin kasidelerinde
övgüsünü  yaptıkları kişilerden aldıkları para veya armağana verilen ad.
: CAİZEEskiden şeker ve nişastayla yapılan bir
tür tatlı.:REŞİDİYEEskiden şiirin en güzel beytine verilen
ad. :UKREskiden Tekel idaresine verilen ad.:REJİEskiden tiyatroya verilen bir ad.:TEMAŞAHANEEskiden toz haline getirilip cinsel
uyarıcı olarak kullanılan bir cins kertenkele. : SAKANGUREskiden trajediye verilen ad. : HAİLEEskiden tuğgeneral.:MİRLİVAEskiden tuluat tiyatrolarında oyundan
önce genellikle kadın sanatçıların dans ederek söyledikleri şarkı.:KANTOEskiden Türk garnizonlarında hizmet eden
garsonlar.:MARTOLOSEskiden Türk’e yabancı olan kimse ve
topluluklara verilen ad. :   TATEskiden Türkistan’da kullanılmış bir
para.:KİPEKİEskiden türlü eşya ve öteberinin
satıldığı çarşı yada pazaryeri.:SATAKEskiden tütün içmeye yarayan ağızlık
uçlarını yapan kimse.:İMAMECİEskiden uğur getirmesi için mektup
zarflarının üzerine yazılan sözcük.:BEDUHEskiden ücret karşılığı ölünün
arkasından ağlayan kadın.:NAYİHAEskiden üç telli çalgılara verilen genel
ad.:MESALİSEskiden üniversite ve yüksek okullara
girebilmek için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı.:BAKALORYAEskiden üste giyilen ipekten,hafif,uzun
ve süslü bir giyecek türü.:KAFTANEskiden üzerine yazı yazmak için
hazırlanan deri,parşömen. :   TİRŞEEskiden veba, basur ve mide
hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ravent türü. : RİBASEskiden vezir konaklarındaki bir bölüm
müstahdeme verilen ad.:ZOBUEskiden Yahudilerin ayırt edilmek için
omuzlarına taktıkları sarı kumaş parçası.:ASELİEskiden yaşmak yapımında kullanılan çok
ince yarı saydam bez.:CUNAEskiden yazı kurutmak için kullanılan
özel kumun konduğu üzeri delikli kap.:RIHDANEskiden yazı levhalarına ya da yazma
kitaplarına konulan  hattat imzası. : KETEME.:KETEBEEskiden yazıdaki mürekkebi kurutmak için
kullanılan ince kum. :RIHEskiden yazma kitapların cildine,baş
sayfalarının üst bölümüne çizilen güneş biçiminde süs.:ŞEMSEEskiden yelkenli ve kürekli en büyük
savaş gemisi.:KALYONEskiden yıldızların belli bir zamandaki
yerlerini,durumlarını gösteren çizelge.:ZAYİÇEEskiden,kadınların ferace ile birlikte
kullandıkları,gözleri açıkta bırakan ince yüz örtüsü.:YAŞMAKEskiden,para ve madalya kalıbı yapan
kimse.:SİKKEKENEskiden,toprak ürünlerinden onda bir
oranında alınan vergi.:ÖŞÜREskiden,tuluat tiyatrolarında genellikle
kadın sanatçıların oyundan önce şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri.:KANTOEskil. :  ARKAİKEskiler,eski insanlar.:KUDEMAEskilere göre dünya atmosferinin
ötesindeki boşlukları dolduran çok uçucu akışkan.: ESİREskimek,dağılmaya yüz tutmak.:KAĞŞAMAKEskimiş bez parçası.:ÇAPUTEskimiş giyecek.: ALIK:  ALAKEskimiş, üzerinden zaman geçmiş, kronik.
:
MÜZMİNEskimiş,değersiz kumaş parçası,paçavra.:PALASPAREEskimoların buzdan kulübeleri. : İGLO
: İGLUEskimoların kendilerine verdiği ad.
:  İNUİTEskişehir yöresinde hıdrellez manilerine
verilen ad.:KİLİTAÇMAEskişehir yöresine özgü bir tür kıymalı
börek.:ÇENTİKEskişehir yöresine özgü,çubuk biçiminde
bir helva.:METEskişehir yöresine özgü,kelek ve hıyarla
yapılan bir tür salata.:KÖLEŞEskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir
kaplıca.:SAKARILICAEskrimde kullanılan üç silahtan biri.
: EPE : FLÖREEskrimde ve boksta rakibin hamlesini
çelme.:PARADEsmer,açık kestane rengi rengi:
KARAŞIN : KONUR
.:KANUREsnaf kuruluşu.  :  LONCAEsnaf,küçük dükkan sahibi.:SUKAEsnafların kendilerine müşteri getiren
kimselere ödedikleri komisyon.:HANUTEsnek dokunmuş ipekli veya yünlü bir
kumaş türü.:JARSEEsnekliği fazla olan büyük moleküllü
madde.:ELASTOMEREsperanto dilini bulan Polonyalı doktor.:ZAMENHOFEsprili kimse,şakacı.:NÜKTEDANEsrarkeşlerin kullandığı bir çeşit
nargile.: KABAKEş anlamlı. : SİNONİMEş basınç.  :   İZOBAREş zamanlı olmayan.: ASENKRONEş zamanlı.: SENKRONİKEş,zevce. :  REFİKA Eşbasınç.:İZOBAREşcinsel kadın.  :   LEZBİYENEşek binmeliği. :   SEMER Eşek eyeri,semeri.: PALANEşek eyeri.:PALANEşek yavrusu. :   SIPA Eşek yavrusu.:KULUNEşek. :   KARAKAÇAN:  MARSIVAN:MERKEPEşey bezi. :GONATEşeylik kazanmış böceğin son biçimi.:İMAGOEşeysiz bölünme. : AMİTOZEşeysiz üreme yoluyla bir tek bireyden
türeyen birey yada bireyler topluluğu.:KLONEşgüdüm.:KOORDİNASYONEşgüdümcü. :KOORDİNATÖREşi benzeri olmayan,mükemmel bir şeyi
icat eden.:BEDİEşik. :   SÖVE Eşikleri (köprü) kaydırılabilen 13 telli
Japon çalgısı.:KOTOEşit,denk. : MÜSAVİ :MUADİLEşitlik,denklik.:MUADELETEşkanatlılardan,asmalara zarar
veren,sarımsı renkte bir böcek,filoksera.:ASMABİTİEşkenar dörtgen.:MAİNEşya üzerindeki mikrop veya ufak
böcekleri basınçlı buharla öldürmeye yarayan  büyük kazan.:ETÜVEşyanın sundurma veya antrepoya
boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerinde muayene edilerek sahibine teslim
edilmesi işlemine verilen ad. : SUPALANEşyanın üzerini işlemek için kullanılan
sedef, plastik, metal vs malzemeden yapılmış parlak ve yassı plaka. :
PAYET Eşyaya vurulan damga.:ENEt  ve  sebzeleri,  kapak   kenarı  
hamurla   iyice   kapatılmış   tencere  içinde  pişirme  yöntemi.:USTUFATOEt haşlanırken su üzerinde biriken
tortu.:KEFEt kesimi yortusu.  :   APUKURYAEt veya balık gibi asıl yemeğin yanına
eklenen sebze,patates vb. yiyecekler.:GARNİTÜREt veya sebze ezmesi.:PÜREEt yemez. :   VEJETARYENEt, balık ya da sebzeden oluşan ve
hamura sarılarak fırında pişirilen yiyecek. : PATEEtçillerden,tüyleri sık ve pas kırmızısı
renginde,karnı,bacakları kara,postu beğenilen bir hayvan.:PANDAEtek ceketten oluşan iki parçalı kadın
giysisi. :   DÖPİYESEtek ucuna doğru
genişleyen.
: EVAZEEtene,son,plasenta,döleşi. :  MEŞİMEEter tiryakiliği.:ETEROMANİEter. : LOKMANRUHUEti beyaz ve lezzetli bir balık.:SUDAKEti beyaz,üzeri pullu iri bir balık.:LEVREKEti için avlanan bir deniz kabuklusu.
: LANGUSTEti için avlanan bir kuş.:ÜVEYİKEti için avlanan,pavuryaya benzer küçük
su hayvanı.:ÇAĞANOZEti lezzetli bir balık.:BARLAMEti lezzetli bir balık.:ORFOZEti lezzetli bir tavuk ırkı.:ORPİNGTONEti yenen bir çeşit mürekkep balığı.
:  KALAMAREtiket. : PAFTAEtil alkol. : ETANOLEtiyopya’da bir ırmak.:AUAŞEtiyopya’da insanoğlunun evrimini
göstermesi bakımından büyük önem taşıyan buluntu yeri.:OMOEtiyopya’da yetişen,ekşimsi ve hoş bir
çeşit ekmeğin yapımında kullanılan tahıl.:TEFEtiyopya’nın başkenti.:ADDİSABABAEtiyopya’nın eski para birimi.:TALARİEtiyopya’nın para birimi. BİRREtiyopyalı siyah Yahudilere verilen ad.:FALAŞALAREtken,yapan. : AMİLEtkileyici bir güzellik karşısında
kendinden geçme,çok beğenme.:GAŞİYEtkime. : TESİR Etkin olmayan dönemlerde,yanardağların
ağzından yayılan gaz.:FÜMEROLEtkinlik merkezi,dinleme salonu.:ODİTORYUMEtkisiz, işe yaramaz. : ATILEtleri yenen hayvanların kesildiği
yer,çöplük.:MEZBAHAEtli ekmek.(Antakya).:KAYTAZ BÖREĞİEtli lahana yemeği.:KAPUSKAEtli,salçalı bir Macar yemeği.:GULAŞEtli,yuvarlakça ve şişkin olan sap kısmı
yenen bir lahana cinsi.:ALABAŞEtnik. : BUDUNSALEtoburlardan,kendini korumak için
düşmanına pis bir sıvı fışkırtan bir hayvan. : KOKARCAEtoburların gelişmiş dönemlerinde kalın
bağırsaklarında yaşayan tenya türü.:EKİNOKOKEtrafla ilgisi kesilmiş,yalıtılmış.:İZOLEEtyaran da denilen ve daha çok
parmaklarda oluşan dolama.:KURLAĞANEv giysileri ve sabahlık yapımında
kullanılan bir tür kumaş.:ZENANAEv giysileri, sabahlık vb. yapımında
kullanılan, ipekli ya da pamuklu, dökümlü kumaş. : ZENANA Ev halkı, aile. :  HORANTAEv halkı,aile.:BEYTEv halkı,çoluk çocuk.:BARKEv içi sahneleri canlandıran ve ev
yaşamını konu alan resim tarzı. : ENTİMİZMEv makarnası.:ERİŞTEEv, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve
mülklerin ortak adı. : EMLAKEv,bark,ocak.:HANÜMANEv,işyeri vs yerleri döşemek için
gerekli döşeme.:MEFRUŞATEv.:BEYTEvcil bir deve cinsi. : HECİNEvcil hayvanları güden küçük yaştaki
çoban.:HODAKEvcil hayvanları üretme ve yetiştirme
bilimi.:ZOOTEKNİEvcil. : EHLİEvde kalmış kız. :   KALIKEvde ya da odada saygıdeğer kişilerin
oturduğu baş köşe. : TÖREverest dağının Nepal’deki adı.:SAGARMATHAEvin avlusu.:HAYATEvin saçağı.:ÇALEN:ÇELENEvlek.  :   MAŞALAEvlenme.:İZDİVAÇEvlerde oda kapılarının açıldığı genişçe
yer.:SOFAEvlerde tavan tahtalarının arasına
konulan ya da tavana sıvanan çamur ya da sulu kireç. : BİRİŞİKEvlerde yada dükkanlarda yüksekçe yerde
yapılan raf. :TEREKEvlerde yatak yorgan konulan yer.:MUSANDRAEvlerin damlarının üzerinde yapılan oda
yada sundurma.:BERBAREvlerin önündeki taşlık. Üstü kapalı
balkon : SUNDURMAEvlerin önüne oturmak için taş ve
çamurdan yapılan set.: SEKİEvlerin üstündeki karı atmakta
kullanılan, büyük tahta kürek. : AYALAMAEvli Bir Kadının Günlüğünden”, “Üç
Kadın”, “Kurtlar” gibi romanlarıyla tanınmış kadın yazarımız.:PERİDE
CELALEvli olmadığı bir kadının dostluğuna
mazhar olmuş kimse.:AMANEvlilik korkusu. : AGAMAFOBİ .:GAMOFOBİEvren :KOSMOZEvren. : KAİNATEvrenbilimi.:KOZMOLOJİEvrendeki varlıklarda ve şeylerde bir
ruh bulunduğu inancına dayanan genel görüş.Canlıcılık.:ANİMİZMEvrenin büyük bir patlama sonucu
oluştuğunu savunan kuram. : BİG BANGEvrenin temeli olarak düşünülen maddenin
canlı olduğunu savunan felsefe doktrini.:HİLOZOİZMEvrenle ilgili.:KOZMİKEvrensel alıcı kan grubu. : AB Evrensel hayat enerjisi anlamına gelen
çok eski bir Japon sağlık tekniği.:REİKİEvrensel. : ALEMŞÜMUL .:CİHANŞÜMULEvrim kuramına göre karaya çıkan ilk
canlı olan ve 2006’da fosilleri bulunan hayvan.:TİKTAALİKEvropiyumun simgesi.:EUEyer bezi. : HAŞAEyer kolanının tokaya geçen kayışı.:KAYASAEyer örtüsü. : ÇAPRAK : ŞAPRAKEyer takımı satıcısı.:SARAÇEyere alıştırılmamış binek hayvanı.:ALAŞAEyerin arka bölümü.:TERKİEyerin iki yanında asılı bulunan ve
hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan,altı düz demir halka.:ÜZENGİEyerin iki yanında bulunan ve ayak
koymaya yarayan demir halka.:ÜZENGİEyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı
bölüm. KAŞEytişim.  :  DİYALEKTİKEyvah,yazık anlamında bir sözcük.:HAYFAEzgi,makam. : TERANEEzgi,türkü,nağme.:YIREzgi.:MELODİEzgiyle okunan şiir,türkü.:KÜĞEzici.:KAHİREzilmiş havuç içine fındık,şeker vs
eklenerek yapılan bir tatlı türü.: CEZERYE