A B C Ç D E F G H I i J K L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


M


Maaş alamayan yeniçerilere verilen ad. :
ULUFESİZMaaş ve ücretlerin derece ve miktarını
gösteren cetvel.:BAREMMaaş, aylık. :   RATİBE Macar göçebesi,çingenesi.:ÇİGANMacar mutfağına özgü bir et yemeği. :
GULAŞMacaristan’ın eski para birimi.:FLORİNMacaristan’ın eski para birimi.:PENGÖMacaristan’ın para birimi. :
FORİNT:FİYORİNMacun.:KİTMaçka yaylaları. : ARMUTLUK : KASAPOĞLU
:KIRANTAŞ :KURUGÖL :MESARAŞ: AKARSU :AYKARSA :CAMİBOĞAZI :DEREBOYU :FURNOBA:
LİVAYDA :ORTAOBA  Madagaskar adasında yaşayan bir maymun türü.:MAKİMadagaskar plakası. : RMMadagaskar’da yaşayan bir cins guguk kuşu.:KUAMadagaskar’da yaşayan bir cins maymun.
VARİ  : AKUMBEMadagaskar’da yaşayan ötücü bir kuş.:VANGAMadagaskar’ın başkenti. :TANANARİVE Madagaskar’ın plaka işareti.:RMMadde miktar birimi.:MOLMaddeci İslam öğretisi. : RAVENDİYEMaddeler. : MEVADMaddenin yapısına atomik düzeyde müdahale
ederek yeni maddeler ve ürünler geliştirmeyi amaçlayan bilim dalı.:NANOTEKNOLOJİMaddi nitelikleri olmayan,manevi. : İÇLEKMaddi şeylere değer vermediği için üstüne
başına özenmeyen,dağınık ve derbeder kimse.:HARABATİMademki anlamında yöresel bir sözcük. :
HAÇANMaden bilimi.:MİNERALOJİMaden eşya üzerine vurulan bir cins cila.:EMAYMaden fırını. :  KÜREMaden kazımak için kullanılan çelik kalem.:ÇAPLAMaden kömürü katranında benzinle birlikte
bulunan,eritici ve leke çıkarıcı olarak kullanılan,yanabilir sıvı hidrokarbür.:TOLÜENMaden kömürü katranının kuru kuruya
damıtılmasından elde edilen antiseptik bir hidrokarbon.:NAFTALİNMaden külçelerinin eritilip arındırılması.
: KALMaden ocağında kazı yerini ilerleme yönünden
sınırlayan yüzey. Kazı yerleri.  :   ARINMaden ocaklarında kazılan yüksek eğimli ve
dar çaplı galeri. : FEREMaden parlaklığı verilmiş deri veya
kumaş.,simli kumaş. : LAMEMaden pisliği, balmumu. : RİMMaden posası. :CÜRUFMaden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta
çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.:ARDAMaden ya da kağıt para üzerindeki kafa
resmi. :   EFİJİMaden yeri.Maden bulunan yer.:ERGENEMaden,ayna gibi nesneleri parlatmak için
kullanılan cila.:SAYKALMadencilikte açılmış olan boşluklardan tavan
ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat
elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası.:KAMAMadencilikte ağaç direklerin hazırlanması
sırasında arta kalan kısa parça.:GÜCÜKMadencilikte kazı yeri anlamında kullanılan
sözcük.:ARINMadenden yapılan havalandırma bacası. :
HAVALAMadeni para.:SİKKEMadeni paranın resimli yüzü. :   TURA Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak
parça.:ÇAPAKMadenlerde birleşince tuz verebilen
flor,klor,brom ve iyot elementlerine verilen ad.:HALOJENMadenleri sıvılaştırma, ergitme. :  İZABEMadenleri yontmada kullanılan çelik araç
: EĞEMadenlerle birleşince tuz verebilen
elementlere verilen ad.  :  HALOJENMadrid’de bulunan dünyanın en tanınmış
müzelerinden biri. : PRADOMafya adamlarının,hesaplaşmalarında
kullandıkları kesik namlulu av tüfeği.:LUPARAMafya örgütünün suskunluk yasası. :
OMERTAMafya örgütünün üyelerine verilen ad.:MAFİOSOMağara.:KEHFMağaraları inceleyen bilim dalı. :
SPELEOLOJİ Mağaraların tabanında yukarıdan damlayan
kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri.:DİKİTMahalli. : YERELMahkeme davetiyesi.:CELPMahrumluk.:NAKAMİMakam sırası,basamak,derece düzeni.:HİYERARŞİMakam,kat,özel yer.:ORUNMakam,yüksek memuriyet.:MANSUPMakaraları birbirine kavuşan bir palangayı
açıp uzatmak işi. :  TİRAMOLMakarna üretiminde kullanılan bir buğday
türü. : DURUMMakarnacı.İtalyan.:WOPMakas.:SİNDİMakat yoluyla cinsel temas; livata. :
SODOMİMakedonya ve Kosova’da yaşayan etnik bir
topluluk.:TORBEŞLERMakedonya’da Türklere karşı direnen Sırp
milliyetçilerine verilen ad. : ÇETNİKMakedonya’nın başkenti.:ÜSKÜP ( SKOPJE )Makedonya’nın para birimi. : DİNARMaki de denilen bir maymun cinsi.
LEMUR Makine yağı.  :  GRESMakinede yapılan işleme, dikiş. :   PİKO Makineli tüfek.:MİTRALYÖZMaksim Gorki’nin bir romanı.  :  FOMAMal değişimi,trampa.:TROKMal olarak verilen.  :  AYNİMal sayımı.:ENVANTERMal ve hizmet grupları ile kaynaklar
arasındaki bağlantıları inceleyen bilim dalı,iktisat.:EKONOMİMal ve hizmet karşılığı yapılan ticaret,
takas. : BARTERMal, mallar. : EMTİAMalak.  :   BALAKMalatya ilinde bir baraj.:ÇATMalatya yöresinde kayısı kurusuna verilen
ad. : LAKMalavi’nin para birimi.:KIVAÇAMalaya dilinde delirme. : AMOKMaldivler’in (Hint Okyanusu) başlıca adası
ve başkentinin adı. : MALEMalezya ve Endonezya’da odun kömüründe
pişirilen çok baharatlı et şiş.:SATAYMalezya,Endonezya ve Kamboçya’da hem erkek
hem de kadınların giydiği uzun kumaş parçası biçimindeki etek.:SARONGMalezya’da yetişen bir ağaçtan elde edilen,
sanayide yalıtım maddesi olarak ve diş protezlerinde kullanılan kauçuğa benzer
bir madde. : GUTAPERKAMalezya’nın başkenti.:KUALA LUMPURMalezya’nın para birimi. :   RİNGGİT Malın satış değeri. : RAYİÇMali işler.:FİNANSMali’nin başkenti. :  BAMAKOMali’nin plakası.:RMMMallar. : EMVALMalta humması.:KALAAZARMalta humması” da denilen ve insana çiğ
sütten bulaşan ateşli hastalık.:BRUCELLOZ:BRUCELLAMaltalıların altı düz,pruva tarafında bir
direği olan,küçük teknelerine verilen ad.:SİPARONERMaltalıların kullandıkları altı düz küçük
kayık.:SİPARONERManavadharmaşastra     diye   de  
adlandırılan    Hindu    yasalarının     en   önemli    metnine verilen ad.
 :  MANU  SMRİTİ Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökülürken
oluşturduğu, doğal güzelliğiyle tanınmış göl.:TİTREYENGÖLManda bağırması.:BÖĞÜRMEManda pastırması. / Tuzlanıp
kurutulmuş yiyecek: KAKAÇManda sütünden yapılan bir Hint peyniri.:SURATİManda yavrusu. : MALAK : KOTAMangal. :  KORLUKManganezin simgesi. : MNManila keneviri” adlı elyafı veren muz türü.
: ABAKAManisa lalesi.:ANEMONManisa’daki  Ağlayan  Kaya’nın o olduğuna 
inanılan, doğurganlığıyla  ünlü  Frigya Kraliçesi.:NİOBE Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkında bir
yayla.:ATALANManisa’nın Kula ilçesi yakınlarında bir
kaplıca. : EMİRLERManisa’nın Kula ilçesinde bir kaplıca.:EMİRLERManiyerizm akımının ve geç dönem Rönesans
sanatçılarının en önemli temsilcilerinden biri olan ünlü Venedikli ressam.
TİNTORETTOMankafa , sersem.: SEMEMantar asalaklarından oluşan hastalık.:MİKOZMantar bilimi. : MİKOLOJİMantar enzim karışımı. : SAMAMantar katmanı çok gelişen bir tür meşe.
: SEZÜMantar.:MİKOZMantarlarda şapkayı taşıyan sapa verilen ad.
: STİPAMantarlardan kurutularak elde edilen,çabuk
tutuşan,süngerimsi madde. :KAVMantık. : ESEMEMantıkta bir düşüncenin başka sözlerle
yeniden anlatılması.:GENELEMEMantıkta önerilerinin biri veya her ikisi
kanıtıyla ileri sürülen tasım. : EPİKEREMMantıkta ve felsefede küçük önerme.:MİNÖRMantıkta verilen bir önermeden çıkarsama
yoluyla varılan sonuç.:VARGIMantıkta,birbirine bağlı iki önermeden
sonraki.: SONURTUMantıkta,doğru olarak kabul edilen iki
yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayalı akıl yürütme yolu.:TASIMManyetik alanın şiddet birimi.:GAUSSManyetik rezonansın kısaltması. : MRManyok kökünden çıkarılan nişasta. :
TAPYOKAManzum öykü.:FABLMarangoz işlerinde ince kenar pervazı.:ZIHMarangoz keseri.:YONAKMarangoz, dülger, demirci ve çiftçilerin
kullandıkları, testere, keser, balta, saban demiri, çizek gibi aygıtlar. :
AMARATMarangozların dört köşe delik açmakta
kullandıkları alet.: ECENEMarangozların yada fıçıcıların ağaç yontmada
kullandığı bir tür keser.:AYDEMİRMarangozlukta  tahta  üzerine  boydan 
boya   açılan, kesiti  kare  veya  dikdörtgen  biçiminde  kanal. : KİNİŞMarangozlukta ağaç delmek için kullanılan
çelik araç. : İĞDEMİRMaranta adlı kamıştan elde edilen ve bebek
maması yapılan un. :  ARAROTMardin ilinde ünlü bir ören yeri.:DARAMardin ilinde yaşayan Hıristiyan
Nasturiler’e verilen ad. : ASURİLER Mardin yöresine özgü , “basmavat” da
denilen  ve haşlanarak hazırlanan içliköfte. : İKTEBETMardin yöresine özgü,hayat çöreği de denilen
çeşitli baharatlarla hazırlanan bir tür kalın pide.:KİLİÇEMardin yöresine özgü,kızartılarak hazırlanan
içli köfte. : IROKMardin yöresine özgü,kuzu budu ve bademle
yapılan bir yemek.:DOBOMardin yöresine özgü,pirinç ve kuzu etiyle
yapılan işkembe dolması.:KİBEMardin’de ünlü bir medrese.:ZİNCİRİYEMardin’in bir ilçesi. : DERİKMardin’in Dargeçit ilçesinde bir kaplıca.:GERMİABMardin’in geleneksel sokaklarındaki kemerli
geçitlere verilen ad. : ABBARAMardin’in Midyat ilçesinde “Deyr-Ül-Umur” da
denilen ünlü Süryani manastırı. : MORGABRİELMardin’in Midyat ilçesinde Süryani mimarisi
açısından zengin bir bölge.:TURABDİNMarksist terminolojide, dünyayı dönüşmeyi
amaçlayan etkinliklerin tümü. : PRAKSİSMarksist terminolojide,proletaryanın sınıf
bilincinden yoksun alt tabakası. : LUMPENMarmara bölgesinde bir göl.:ULUBATMarmara bölgesinde kum midyesine verilen ad.
: CİMCİK:CİKCİKMarmara Bölgesinde yetiştirilen bir üzüm
cinsi. : PİNOMarmara bölgesindeki samanlı dağlarının en
yüksek tepesi.:KELTEPEMarmara Bölgesinin Trakya kesiminde yer alan
Yıldız dağlarının eski adı.:ISTRANCAMarmara denizinde bir ada. : PAŞALİMANIMarmara denizinde bir ada.:EKİNLİKMarmara denizinde turistik bir ada.  :  
AVŞAMarmaris ilçesinde doğal güzelliğiyle
tanınmış bir  koy.:TURUNÇMarmaris ilçesinde, doğal güzelliğiyle
tanınmış turistik bir köy. : ORHANİYEMarmaris’in Gökova körfezi kıyısında,doğal
güzelliğiyle tanınmış bir koy.:LÖNGÖZMarmaris-Datça arasında doğal güzelliğiyle
tanınmış bir koy.:ÇUBUCAKMartıya benzer bir deniz kuşu. : FULMARMartin Scorsese’nin,14. Dalay Lama’nın
yaşamını konu alan filmi.:KUNDUNMasa tenisi. :PİNGPONGMasa ve sandalye ayaklarını birbirine
bağlayarak açılmalarını önleyen çubuk.:GERGİCEKMasa,dolap,komodin gibi düz levhalardan
yapılan mobilya.:TABLALI MOBİLYAMasaj aktiviteli havuzlu banyo, sağlık
havuzu. : JAKUZİMasalları ve öyküleri ile tanınan İranlı
yazar.:BEHRENGİMasif. : SOMMaskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun
giysi. : DOMİNOMason sırlarının öğretildiği tören.:RİTMason.: FARMASONMastı çiçeği.:ARNİKAMastürbasyon,istimna.:ONANİZMMatadorların boğayı kızdırmak için
kullandıkları kırmızı bez. :MULETAMatbaacılıkta   sürtme   yoluyla   kağıt  
veya    düzgün   bir   yüzeye  aktarılan  grafik  karakteri.:LETRASETMatbaacılıkta harfler yada satırlar
arasındaki açıklık.:ESPASMatbaacılıkta kullanılan bir çeşit ince
harf. : ELZEVİRMatbaacılıkta,koyu dizilmiş harflere verilen
ad.:BOLDMatematiğin sayıları,bunların arasındaki
bağıntıları ve işlemleri konu alan dalı.:ARİTMETİKMatematik. :  RİYAZİYEMatematikte “Doğrusal” anlamında kullanılan
terim. : LİNEERMatematikte değişmesi bir doğruyla
gösterilebilen fonksiyonlar için kullanılan sözcük.:LİNEERMatematikte özdeş.:İDENTİKMatematikte saniyenin altmışta biri.:SALİSEMatematikte, karmaşık geometrik şekillerin
ortak adı.  :  FAKTALMatematikte,aynı cinsten onluk bir küme.:DESTEMatematikte,bir eğrinin yanından geçen ve
ona ancak bir noktada değen doğru.:TEĞETMatematikte,herhangi bir ölçü biriminin
bölündüğü eşit parçalardan her biri.:ASKATMatematikte,türevi bilinmeyen fonksiyon.:İNTEGRALMaun da denilen bir ağaç. : AKAJUMavi hareli ela göz. :ÇAKIRMavi ile yeşil arası bir renk.:CAM GÖBEĞİMavi kantaron,peygamber çiçeği.:BELEMİRMavi peri kuşu.:İRENAMavi rengi ayırt edememe.:ASİYANOPSİMavi renkli değerli bir süs taşı.:SAFİRMavi renkli değerli bir taş.  :  FİRUZEMavi renkli olup,sarılığını gidermek için
çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya.:ÇİVİTMavi. :  MAİMavimsi beyaz renkte parlak yüzlü bir maden
veya bu madenden yapılmış eşya.:ÇİNKOMavimsi bir göz rengi.:ÇAKIRMavimsi yeşil renkli küçük bir kuş.:FANTAMavimtırak esmer renkte katı bir element.:İYOTMaya. :FERMENTMayakovski’nin başını çektiği eski Sovyet
edebiyat grubu. :  LEF Mayakovski’nin sevgilisi.: LİLİBRİKMayalanma.  :   FERMANTASYONMayalanmamış hamurdan sacda yapılan ekmek.:HAMURSUZMayalanmış pirincin süzülüp arındırılmasıyla
yapılan alkollü Japon içkisi.: SAKEMayalar’da yağmur tanrısı. : CHAC Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan
ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü. : LAVAŞMayalı hamurdan,içine çeşitli katkılar
konarak hazırlanan bir tür kokulu çörek.:NOKULMayalı hamuru bezelere ayırarak yufka haline
getirip sac üzerinde pişirdikten sonra alt ve üst kısımlarının yağlanmasıyla
yapılan ekmek.:EBELEMEMayasıl.:EGZAMAMayasız hamurdan yapılan,peynirli veya
peynirsiz pide,yufka.:KATLAMAMaydanozgillerden 20-60 cm boyunda bir
bitki,kara kimyon.:KİŞNİŞMaydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu
tohumu.:ÇEMENMaydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu
tohumu.:ÇEMENMaydanozgillerden bir bitki.:REZENE :
NARDİNMaydanozgillerden ıtırlı bir bitki.:KİMYONMaydanozgillerden özel kokulu bir bitki.:KILIRMaydanozgillerden uyuşturucu ve zehirli bir
bitki.:BALDIRANMaydanozgillerden,beyaz yada pembe çiçekli
bir bitki. : HOROZGÖZÜMaydanozgillerden,hamur işlerinde ve rakı
yapımında kullanılan bir bitki.:ANASONMaydanozgillerden,hekimlikte kullanılan bir
bitki,deve elması.:ÇAKIRDİKENİMaydanozgillerden,ince yapraklı,bazı
yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki.: DEREOTUMaydanozgillerden,kökleri ve yaprakları
sebze olarak kullanılan bir bitki.:KEREVİZMaydanozgillerden,su kıyılarında ve
bataklıklarda yetişen zehirli bir bitki.:SUREZENESİMayhoş bir meyve. : ALIÇMaymun türü. :   LANGURMaymunlar dahil memeliler takımı. :
PRİMATMecazen beceriksiz,başarısız,dikkate
alınmayan.: TATARAĞASIMecazen çok istekli.:TEŞNEMecazen serserilerin,külhanbeylerinin
kullandığı söz veya deyim.Kaba konuşma.: ARGOMeclis,toplantı.:NADİMecusi.:ZERDÜŞTİMed İmparatorluğu’nun başkenti. :
EKBATANAMedrese öğrencisi.:SOFU:SUHTE:MOLLAMehmet Rauf tarafından 1908’de İstanbul’da
yayınlanan aylık kadın gazetesi.:MEHASİNMehtap. : MAHİTAPMehter müziğinde yer alan ve iki değnekle
vurularak çalınan davul, bir tür kös. :NAKKARE Mehter takımına ve bunun bulunduğu yere
tarihte verilen ad.:NAKKARHANEMehter takımlarında ve tekkelerde
kullanılmış olan,metal kaseli,küçük iki davuldan oluşan usul vurma aracı.:KUDÜMMekan. : UZAMMekanik saatlerde, balans çarkının düzenli
dönmesini sağlayarak zaman ayarını denetleyen düzenek. : EŞAPMANMekanik ve elektrikli sistemlerde kayma
sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını
azaltmak için yataklar ile dişliler arasına yerleştirilen parça.Bilyalı yatak.:RULMANMekanik. : MİHANİKİMekanizma. : DÜZENEKMekansız. :  LAMEKAN  :  BİMEKAN Mekke ve Medine’de  oturan ileri gelenlere
dağıtılmak üzere törenle gönderilen parayı taşıyan topluluk. : SÜRRE ALAYIMekke’de hacıların arife günü toplandıkları
tepe. : ARAFATMekke’de kutsal tepe.:MERVEMekke’nin kuzeydoğusunda Hz Muhammed’in
Allah’tan ilk buyruğu aldığı dağ.: HİRAMekke’ye giden yollarda hacıların ihrama
girdikleri noktalar. : NİKATMeksika’da bir yanardağ.:AJUSKOMeksika’da bir yanardağ.:POPOCATEPETLMeksika’da büyük bir taş uygarlık kurmuş
olan eski halk. : AZTEKLERMeksika’da mısır unuyla yapılan ekmeğe
verilen ad. :   TORTİLLA Meksika’da yabani olarak yetişen bir
agevenin yapraklarından elde edilen bitkisel lif. : TAMPİKOMeksika’da yetişen ve tohumlarından elde
edilen yağı kozmetik sanayinde kullanılan bir bitki.:JOJOBAMeksika’dan yayılmış
hareketli,modern bir dans. : ÇAÇAÇAMeksika’ya özgü dinsel tören dansı.:CONCHEROMeksika’ya özgü sert bir içki.:TEKİLAMeksika’ya özgü, bir tür mısır ekmeği.:
TAKOMeksika-Guatemala sınırında konuşulan yerli
bir dil. : MAMMeleke.: YETİMelez bir koyun cinsi.:DAĞLIÇMelez, kırma. : METİS : AZMA:
KIRIKMelodi. : EZGİMelun , kovulmuş,lanetlenmiş, istenmeyen.
: LAİNMeme başı üzerine yerleştirilip sütün
alınmasına yarayan araç. :   TİRLEMeme bezinin radyografiyle incelenmesi. :
MAMOGRAMİMeme emen çocuk. : REDİMeme.  :  EMCEKMemleket.  SILA Memleketler.Ülkeler. :MEMALİKMemur maaş çizelgesi.:BAREMMemur maaş,derece ve miktarını gösteren
cetvel.:BAREMMemurlar.:MEMURİNMendil,örtü,yatak çarşafı gibi şeylerin
kenarına yapılan bir tür süsleme.:AJURMeneviş. : HARE :DALGIRMenkul kıymetler borsasında,masanın başında
devamlı bulunan ve işlemleri yürüten üyeye verilen ad.:DEALERMenteşe. : REZEMenzil,amaç. : EREKMercan köşk.: ŞİLEMercan resifleri üzerinde oluşan,çoğunlukla
kumlu,küçük düz ada. : KEYMercanköşk bitkisine verilen bir başka ad.:ŞİLEMercek kullanmaksızın tekil bir fotoğraf
görüntüsü oluşturma yöntemi.:HOLOGRAFİMercek. : ADESEMercekleri 27 mm aralıklı üç ayrı alıcının
yan yana birleştirilip eşlemeli olarak çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bir geniş
perde ve üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMAMercimek ve hamurla yapılan bir yemek. :
SAKALÇARPANMercimekli bulgur pilavı.:MÜCEDDEREMercimekten az büyük ,buruk lezzette meyvesi
olan bir ağaç,melengiç.: ÇİTLENBİKMerdiven biçiminde çıkıntıları olan kubbe.:MUKARNASMerdiven parmaklığı. :   TRABZAN Merdiven ya da merdiven basamağına verilen
ad.  :   AYAKÇAKMerhale. : EVREMeriç ırmağının deltasında,bir çok kuş
türünü barındıran ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir göl.:GALAMerkez Bankası tarafından alım satımı
yapılan ve Türk Lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.:EFEKTİFMerkez Bankasının pasifinde kayıtlı bulunan
para miktarı. : BAZMerkez Ofisi Kaliforniya’da bulunan,dünyanın
en büyük arama motorlarından birinin ve geliştiricisi olan şirketin adı.:GOOGLEMerkez olarak alınan bir noktaya göre birer
noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun
durumu.:HOMOTETİMerkez. :ÖZEKMerkür.Güneşe en yakın gezegen. :  
UTARİT Mermer yada taş üzerine oyulan ucu kıvrık
yaprak motifi.:BUTEMermer,tebeşir,alçı taşı gibi bir çok taşın
temel maddesini oluşturan kalsiyum oksit.:KİREÇMermi olarak çakıl taşı atan bir tür top.:ÇAKALOZMermilerde ve ateşli silahlarda çap.:KALİBREMermilerin namlu içinde veya dışındaki
hareketlerini inceleyen bilim dalı.:BALİSTİKMersin ağacının bezelye büyüklüğünde ve
morumsu siyah renkli meyvesine verilen ad.:MURTMersin ağacının nohut büyüklüğünde ve
morumsu siyah renkli meyvesi.  : HAMBELESMersin yöresine özgü, çok küçük doğranmış
etlerin saç üstünde pişirilmesiyle yapılan bir tür kebap.:TANTUNİMersin’in 10 km güneybatısında Pompeipolis
de denilen antik bir kent.:SOLİMersin’in Anamur ilçesinde,sarkıt ve
dikitleriyle tanınmış mağara. :KÖŞEKBÜKÜMersin’in Bozyazı ilçesinde bir mağara.:ÜĞÜ


 


Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin eski adı.
: NAMRUNMersin’in Gülnar ilçesinde bir göl.:HORTUMersin’in Silifke ilçesinde antik bir kent.:OLBA.:URAMersin’in Silifke ilçesinde turistik bir
mağara.:NARLIKUYUMersin’in Tarsus ilçesine özgü av köpeği
cinsi. : ÇATALBURUNMersinbalığı ailesinin en iri türü olup
değerli havyarı için avlanan bir balık.:BELUGAMersinbalığının,yumurtasından havyar yapılan
bir türü.:ÇIĞAMersingillerden , toprağın  suyunu  çekerek 
yerin  bataklık  duruma  gelmesini  önleyen  bir  ağaç. :OKALİPTÜSMert kimseler,yiğitler.:MERDANMert yaradılışlı,yüce gönüllü,yiğit.:CİVANMERTMert, kalender ve babacan kimse. : AGAMesir macununu bulan ve bunun dağıtımıyla
ilgili törenler düzenleyen 16.yy Türk mutasavvıfı ve hekimi. : MERKEZ EFENDİMesleği değerli kağıt ve metal paraları
birbiriyle değiştirmek,tahvil alışverişi yapmak olan kimse. :SARRAFMesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.:
BEZİRGANMeslek argosu.:JARGONMeslek,uzmanlık.  :  KARİYER : ERTİKMest oldu gönül gözlerini gördüğüm
akşam”,”Ezelden aşinayım ben”,”Derdimi ummana döktüm asumana inledim” gibi
şarkılarıyla tanınmış bestecimiz. :ŞERİF İÇLİMest üzerine giyilen sarı pabuç. : ÇEDİKMeşe ağacının meyvesi,palamut.:PELİTMeşime, son. : ETENEMeşin keskisi. : TEBERMeşin torba.:DAĞARCIKMeşinden yapılan döşek, sofra örtüsü.
NAT Meşinden yapılmış büyük heybe.:HURÇMeşru olmayan çocuk.:ANSIZMeşrubat kapaklarının kapanma sıkılığı.:TORKMetal  bidonlar  içinde  az  bir  basınç 
altında  sıvılaşan, yakıt  olarak  yararlanılan hidrokarbür gazı. : BÜTANMetal bir yüzeyi nikelle kaplama.:NİKELAJMetal büyük tepsi.:SİNİMetal çubuk ve borulara diş açan alet,pafta.:YİVAÇARMetal çubuk ve borulara diş açan aygıt.:
PAFTAMetal paraları inceleyen bilim dalı.:NÜMİZMATİKMetal paraların ve madalyaların kalıbını
hakkeden kişi,para ressamı.:SİKKEKENMetal paranın resimli yanı.:TURAMetal parlaklığı verilmiş deri.:LAMEMetal parlatma aracı. :  MISKALA Metal saplama. : PİMMetal yada tahta üzerine kazıldıktan sonra
basılan resim. :ESTAMPMetal yüzeyler üzerindeki oyma işlemleri
iç,in kullanılan  çelikten yapılmış kalem.:ÇAPLAMetal,toprak gibi şeylerden yapılmış,ağzı
açık,kulplu,bardağa benzeyen küçük kap.:MAŞRAPAMetalden yapılmış hilal. : ALEMMetalleri birleştirmede kullanılan kalay ve
kurşun alaşımlarının genel adı. : LEHİMMetin Eloğlu’nun bir şiir kitabı. : HEPMetrekare de 1 kandela’ya eşdeğer ışıltı
birimi. : NİTMetrenin kabul tarihi olan 1 Nisan 1931’e
kadar yurdumuzda da kullanılan, 283 cm. tutarında uzunluk ölçüsü birimi. :
İSBAMetrenin on milyarda biri değerine eşit olan
ışık dalgalarını ölçme birimi. : ANGSTRÖM Metrenin üçte biri kadar olan eski bir
uzunluk ölçüsü.:KADEMMetres, dost anlamında çingenece sözcük.
: GACOMevlana’nın bir yapıtı.:FİHİMA FİHMevlevi dervişlerinin giydiği
kolsuz,yakasız,yırtmaçlı,beli kırmalı,uzun ve geniş giysi.:TENNUREMevlevi dervişlerinin ney,nısfiye gibi
çalgılar eşliğinde,kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.: SEMAMevlevilerde tarikat pirinin gömülü olduğu
tekke.:ASİTANEMeydan korkusu. : AGORAFOBİMeyhane.  :  HARABAT:   HANUT.:MEYGEDEMeyve bahçesi.:BAĞMeyve ezmesi.:PESTİLMeyve koparırken dalları çekmeye yada
kovandan bal almaya yarayan araç.:EĞİÇMeyve koparmak için ucuna üçlü yada dörtlü
bir çatal geçirilmiş sırık.:LALEMeyve kurusu. : KAK:ÇİRMeyve posası. : CİBRE Meyve püresi,şeker ve limonla hazırlanan
dondurmaya benzer bir yiyecek.:GRANİTAMeyve püresi,şeker ve limonla tatlandırıp
dondurarak hazırlanan,dondurmaya benzer bir yiyecek.:GRANİTAMeyve salkımlarına verilen ad.:UNKUDMeyve sebze satmak için yapılmış eğreti
dükkan.:SALAŞMeyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla
istenilen yoğunlukta elde edilmiş şekerleme.:JÖLEMeyve şekeri,früktoz.:LEVÜLOZMeyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş.:KARATAVUKMeyve ve sebze toptancısı.:KABZIMALMeyve vermeyen bitki.:AKARPMeyve,sebze,tarhana gibi şeyleri kurutmaya
yarayan genişçe ve üstü açık balkon.:SERENMeyvesi iri ve yuvarlak,kabuğu koyu kırmızı
olan bir kiraz cinsi.:KARABODURMeyvesinin çekirdeği kavrulup dövüldükten
sonra suda kaynatılarak içilen bir ağaç türü.:KAHVEMeyvesiz bitki.:AKARPMezar anıt taşı.:BALBALMezar. : SİN :KABİR:   MERKAT.:KARAYERMezarların baş ve ayak uçlarına diklemesine
yerleştirilen, yazı ve çiçek motifleriyle süslü taş.:ŞAHİDEMezarlık yada kemiklik olarak kullanılmış
olan yer altı yapısı.:KATAKOMPMezbaha,kesimevi. : KANARAMezgitgillerden,kuzey denizlerinde
yaşayan,eti yenen,karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık.:MORİNAMezhebini gizleme. :   TAKİYE Mezhep.:SEKTMezopotamya dininde Babil’in koruyucu
tanrısı.:MARDUKMezopotamya panteonunda tüm tanrıların
babası ve kralı olan gök tanrısı.:ANUMezopotamya tanrısı Enki’ye verilen bir ad.:EAMezopotamya ülkesinin koruyucu tanrısı.:ASURMezopotamya’da kullanılan eski bir hacim
ölçüsü.: NEFMezopotamya’da kullanılmış eski bir hacim
ölçüsü birimi. : KAMezopotamya’da kurulmuş eski bir uygarlık.
: ELAMMezopotamya’nın kuzey kesiminde MÖ 1500
yıllarında hüküm süren krallık.:MİTANNİMezuniyet plakası. :   BRÖVE Mıknatıs.:DEMİRKAPANMıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek
yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz.:GALVANOMETREMırmır balığına verilen bir başka ad.:LEKELİMERCANMısır firavunlarının piramit biçimindeki
mezarlarına verilen ad.:EHRAMMısır Güneş Tanrısı  :  . ATONMısır hava tanrısı.: ŞU:   SHU Mısır inanışında gök tanrısı. :  NUT Mısır mitolojisinde ölülerin koruyucusu olan
tanrı. :   OSİRİS Mısır tanrılarının en eskisi.:NUNMısır tanrısı. :   SETH Mısır turnası.:İBİSMısır unu yemeği.  :   MAMALİKAMısır unu,peynir ve tereyağıyla yapılan bir
tür bulamaç.:MIHLAMAMısır unu,tereyağı,peynirle yapılan ve
mıhlama da denilen bulamaç.:KUYMAKMısır unuyla yapılan yağlı bir yemek.
KAÇAMAKMısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda
taş döşeli,ahşap tavanlı divanhane yada yazlık sofa benzeri mekan.:KAAMısır. : KOKOROZ:
LAZUTMısır’a özgü bir tür el kuklası.:ARAGOZMısır’da eski Mısırlılar çağından kalma
kadın başlı aslan vücutlu heykel.:SFENKSMısır’da ölüler tanrısı. :   ANUBİS Mısır’da ünlü bir arkeolojik bölge. :
AMARNAMısır’ın para birimi.:MİLMısır’ın plakası. :  ETMısırda ünlü bir antik kent.:EDFUMısırlıların ölüler ülkesine verdikleri ad.:İALUMızmız, sevimsiz. : SİNAMEKİMızrak. : CIDAMızrap, çalgıç. :  PENA:   TEZENEMide iltihabı.:GASTRİTMide öz suyunda bulunan,proteinleri sindiren
enzim.:PEPSİNMidenin genişlemiş kısmı.:FUNDUSMidye tavaya katılan bir sos.:TARATORMidye,istiridye gibi deniz hayvanlarının
kabuğunda bulunan,pırıltılı,beyaz,sert bir madde.:SEDEFMidyeden daha büyük kavkılı bir deniz
hayvanı.:PİNESMihrace.: MAHARANİMiken kralı. : ORESTES Mikrobik hastalıklarla ilgili bilim dalı.:İNTANİYEMikrobiyoloji.:BAKTERİYOLOJİMikrop kırıcı olarak kullanılan ve katrandan
çıkarılan,koyu renkli yağsı bir sıvı.:LİZOLMikropla oluşan, mikroplu. :   İNTANİMikropları ilaçla öldürme yolları.:ANTİSEPSİMikropsuzlaştırma.:ASEPSİMikroptan arındırma,sterilize etme.:TAKİMMikroptan ileri gelen hastalık.:İNTANMiktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre
değişen eski bir ağırlık ölçüsü.:BATMANMilas ovasında bir dağ. : SODRA.:KNOSSOSMilas’ın eski adı. : MYLASA  Milattan sonra 1’nci yüzyılın ortalarında
Roma’nın en önde gelen düşünce adamı olan ünlü filozof ve hatip. : SENECAMilattan sonra 1600 ile 1750 yılları
arasında klasik sanatı izleyen resim,mimarlık üslubu.:BAROKMilletler,uluslar.:MİLELMilletlerin kültür ve törelerini inceleyen
bir bilim dalı. : ETNOGRAFYAMilletvekili,mebus.:SAYLANMilli yada mahalli konulardan esinlenerek
oluşturulmuş müzik eseri. :   RAPSODİ Milliyetçi ve terörist,1929’da kurulan
Hırvat derneği.:USTAŞAMimarlığın şehir düzeni ile uğraşan kolu.
Şehircilik.:   URBANİZMMimarlıkta “sahın” anlamında kullanılan
sözcük. : NEFMimarlıkta duvar içinde bırakılan oyuk
bölüm.:NİŞMinarede külah ile şerefe arasında kalan
bölüme verilen ad.:PETEKMinder,yastık gibi şeyleri doldurmak için
kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri. :KITIKMinik ampul. : LEDMinyatür.:NAKIŞMiras, bırakıt. : TEREKEMirasçılar arasında mirası paylaştıran ve
yetimlerin hakkını koruyup idare eden şeriat memuru.:KASSAMMirasçılar.:VERESEMis keçisine benzer bir hayvan.  :  
LERCİMisaller.:EMSİLEMiskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu.
: MADİKMiskin, aptal, mıymıntı. : SÜMSÜK Miskinlik,beceriksizlik,yoksulluk,fakirlik.:MESKENETMiskinlik,beceriksizlik.:MESKENETMisvak ağacı. : ERKEMitoloji. : ESATİRMitolojide  karanlıklar tanrıçası.:AKHYLSMitolojide ateş tanrısı.:ATARMitolojide doğa tanrıçası.:ARTEMİSMitolojide karanlıklar tanrıçası.:AKHYLSMitolojide kavga tanrıçası.:ERİSMiyar.:AYIRAÇMobilya cilalamakta kullanılan bir zamk
türü.:GOMALAKMobilya kasası. : BAZAMobilya koruyucu madde.:VERNİKMobilya yapımında kullanılan bir tür yumuşak
işlenmiş keçi derisi. : MAROKENMobilyacılıkta dış yüzeylerin kaplanmasında
kullanılan,dış etkenlere dayanıklı plastik bir malzeme.:LAMİNATMobilyacılıkta minder,yastık gibi şeyleri
doldurmak için kullanılan keten veya kendir lifi.:KITIKMobilyalarda deri yada kumaşı ahşaba
tutturmak için kullanılan iri,yarım yuvarlak başlı demir çivi.:KABARAMobilyaların   ve  otomobil  koltuklarının 
kaplanmasında  kullanılan  döşemelik  bir  kumaş cinsi.:ALKANTARAModacılıkta ve dekorasyonda kullanılan,deri
taklidi sentetik malzeme.:SKAYModern mantık.:LOJİSTİKModern Yunanca. : ELENİKAMoğol devlet örgütünde ulusla oymak arasında
yer alan sosyal ve idari birim.:UTUKMoğolistan’ın başkenti.: ULANBATORMoğollarda özellikle İlhanlılarda
komutan,emir.:NOYANMoğollarda vergi toplamakla görevli devlet
memuru. : AVANMolekülünde üç atom bulunan oksijenden
oluşan,ağır kokulu,gaz durumundaki basit element.:OZONMolibdenin simgesi. :   MO Molier’in tanınmış bir komedisi. : CİMRİMonist.:TEKÇİMor kadife üstüne sırmayla kabartma
dal,yaprak ve çiçek işlemeli giysi.:BİNDALLIMor renkte bir tür kuvars.:AMETİSTMora çalan kırmızı renk.  :   BORDO:GÜVEZMora çalan koyu kırmızı renk.  :  
GALİBARDAMora çalan koyu kırmızı renk.:GÜVEZMora dönük canlı kırmızı renk:.
RUBİMora yarımadasını Yunanistan’dan ayıran
boğaz.: KORENTMoral gerçeği ve değerleri reddeden bir
öğreti.Her türlü siyasal düzeni inkar eden ve toplumun birey üzerinde hiçbir
baskısını kabul etmeyen görüş. : NİHİLİZM Moritanya’nın başkenti. : NUAKŞOTMoritanya’nın para birimi.:UGİYAMotif. : ÖRGEMotor güç birimi.:VATMotorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan
tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet.: BALATAMotorlu araçlarda sarsıntıyı en aza
indirmeye yarayan düzen. :AMORTİSÖRMotorlu kara taşıtlarında direksiyon ile
tekerlekler arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk.:ROT Motorlu taşıtlarda bütün taşıtı
örten,genellikle sacdan yapılmış örtü. : KAPORTAMotorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla
çalışma ayarı.:RÖLANTİMotorlu taşıtlarda yedek olarak bulundurulan
tekerlek. : STEPNE Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması
için fazla benzin akışını sağlayan alet.:JİKLEMotorlu tulumba  : MOTOPOMPMotorsuz büyük tekne.  :  MAVNAMotorun eskiyen yada aksayan parçalarını
değiştirerek motoru yeni duruma getirme işlemi.:REKTİFİYEMozambik’in başkenti. :  MAPUTOMozart’ın Türk müziğinden esinlenerek
bestelediği ilk operası.:ZAİDEMucizeler. Bacakların yere basan bölümü.
:  AYATMuğla ilinde bir göl.:HOCATMuğla ilinde Köyceğiz Gölü kıyısında bir
dağ. ÜLEMEZMuğla Marmaris karayolunda çok güzel bir
panoramaya sahip dağ geçidi.:SAKARMuğla yöresinde ebegümeci bitkisine verilen
ad.:EBECİKMuğla yöresinde yetişen günlük ağacından
elde edilen ve parfümeri sanayinde kullanılan hoş kokulu balsam.:SIĞLA YAĞIMuğla’nın  Fethiye  ilçesi  yakınlarında ,
doğal  güzelliğiyle  tanınmış  bir  koy  ve  orman alanı.:KATRANCIMuğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında ulusal
park kapsamına alınan kanyon.:SAKLIKENTMuğla’nın Fethiye ilçesinde antik bir kent.:TLOSMuğla’nın Köyceğiz ilçesi yakınlarındaki
ünlü antik kent. : KAUNOSMuğla’nın Marmaris ilçesinde,doğal
güzelliğiyle tanınmış bir koy.:AMAZONMuğla’nın Milas ilçesinde  ünlü bir antik
kent. : EUROMOSMuğla’nın Milas ilçesinde antik bir kent.:KERAMOSMuğla’nın Milas ilçesinde,sit alanı olan bir
dağ.:ASARMuğla’nın Milas ilçesine bağlı Menteşe
Beyliğine başkentlik yapmış olan belde.:BEÇİNMuğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan
beldesinde,caretta tipi deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan kumsal.:İZTUZUMuğla’nın Yatağan ilçesinde bir kaplıca.:GİRMEMuğla-Antalya il sınırında bir akarsu.:EŞENMuhasebeci,sayman.:AMAREGİRMuhibbi’nin elif kaddin dal eyler,ağlatuben
gözyaşını sel eyler diyen şair padişah.:KANUNİMukavva ya da deri oymakta kullanılan eğri
ve ağzı keskin alet. : NEVREGANMukoza ile kaplı boşluklar içinde gelişen
kötücül ur.:POLİPMum.: ŞEMMuma batırılmış fitil.:ŞAMAMumlu boya ile yapılmış aziz resimlerine
Hıristiyanların verdikleri ad.: İKONMumun hammaddesi.:PARAFİNMurathan Mungan’ın ödüllü bir tiyatro eseri.:TAZİYEMusa’nın gönderdiği 12 kaşiften biri.  : 
KALEBMusevi din adamı.  :  HAHAMMuseviliğin simgesi olan sekiz kollu şamdana
verilen ad. : MENORAMuska. : HAMAİLMusluklu çaydanlık.:SEMAVERMusluksuz su borusu.: LÜLEMusul bölgesinde yaygın bulunan,Tanrının
iyiliği,şeytanın kötülüğü temsil ettiğine,Tanrı ile Şeytan arasında sürekli bir
tartışma olduğuna inanan bir İslam mezhebi.:YEZİDİMuş iline 30 km uzaklıkta kayak merkezi olan
bir dağ.:KURKİKMuş kentine 30 km uzaklıkta kayak merkezi
olan bir dağ.:KURTİKMuş yöresine özgü bir halk oyunu.:MAYŞOKİ.:MEYŞOKİMuşmulaya benzer bir yemiş.:ÜVEZMutabakat;karşılıklı rıza.:KONSENSUSMutçuluk. : EVDEMONİZMMutfakta bulaşık teknesi. : EVİYEMutlak.:SALTMutlaka.:LACEREMMutlu,bahtiyar.:MUKBİLMutlu,dileğine ulaşmış.:BERHÜDARMutlu.:BERHÜDARMutluluk hormonu.:SEROTONİNMutluluk,uğur,baht.:KUTMübalağa yaparak övme.:ITRAMücevher.:CEVAHİRMühendis cetveli.: TEMühür bozma,mührün kaldırılması.:MÜHÜR
FEKKİMühür.:HATEMMüjde,iyi haber.:BEŞARETMüjdeli haber,müjde.:SAVAMükemmel. : OFLAS Münazara.:CEDELMürekkep balığından elde edilen koyu siyah
boyaya ve bu boya ile yapılan resimlere verilen ad./ Mürekkep balığı. : SEPYAMürekkep hokkalarına konan ham ipek.  :  
LİKAMürekkep kurutma kumu.:RIHMürekkepbalığından elde edilen kahverengi
boyaya ve bu boyayla yapılmış resme verilen ad.:SEPYAMürekkeple yazılan yazıyı kurutmak için
kağıt üzerine serpilen çok ince ve renkli kum. : RIH Müridin tarikata girerken Şeyhe verdiği
söz./Ant. : AHİTMürver ağacına verilen bir başka ad.:YALANKOZMüslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine
vermeyi kabullendiği mal veya para.:MEHRMüslüman egemenliği altındaki Doğu
Hıristiyanlarına verilen ad. : NASRANİ Müslüman kadınların yüzlerine örttükleri
yaşmak. : LİSAMMüslüman olmayanlar.Kafirler.:KEFEREMüslüman olmayanların
tapınağı.(Kilise,sinagog gibi).:BİAMüslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı
kimse.:RUMMüslümanlarca belirli zamanlarda okunması
adet olan dinsel dualar ve Kuran ayetleri.:EVRATMüslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine
kentlerine verilen ad.:HAREMEYNMüslümanların bir çocuğun doğumundan yedi
gün sonra Allah’a şükretmek amacıyla kestikleri kurban. : AKİKA Müslümanların Ramazan ayında vermeleri
gereken belli miktardaki sadaka.:FİTREMüslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş
olan kimse.:MÜRTETMüslümanlık öncesi Kabe’de bulunan üç puttan
biri. : LAT: MENAT: UZZAMüslümanlıkta bazı kişilerin kaza ve belaya
karşı boyunlarında taşıdıkları içinde dua bulunan deri kılıf.:CEVŞENMüstahkem  mevki. : ORMüstahzar. :  PREPARATMüşteri yıldızı.: ERENDİZMüşterilerin kendi kendilerine servis
yaptıkları lokanta.:KAFETERYAMütareke ortamında İstanbul’da kurulan ve
Kurtuluş Savaşına karşı yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan örgüt.:NİGEHBANMüzik eşliğinde ve kadın erkek birlikte
gerçekleştirilen,temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara
Alevilerce verilen ad.: SEMAHMüzik eşliğinde yapılan bir çeşit jimnastik.:STEPMüzik konserleri derneği.:FİLARMONİMüzik notalarını hece adlarıyla gösterme
sistemi. : SOLMİZASYONMüzik tempolarının hız derecelerini
göstermeye yarayan alet.:METRONOMMüzikli jimnastik hareketleri.:AEROBİKMüzikli ve konuşmalı bölümlerin bir arada
olduğu hafif konulu sahne gösterisi. :  OPERET Müzikte armoni kurallarına göre üst üste
bindirilmiş sesler.Üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması. : AKOR Müzikte asıl parçaya yol göstericilik yapan
giriş parçası. : PRELÜDMüzikte beşli.:KENTETMüzikte bir akor oluşturan  seslerin birbiri
ardına çalınması. :  ARPEJMüzikte bir cümlenin yada bütün bir bestenin
sonunu belirten formül. : KADANSMüzikte bir oktavın içindeki belli notalar
ya da aralıklar düzeni.:GAMMüzikte bir sesin yarım ses kalınlaşacağını
belirten nota işareti : BEMOLMüzikte çok çabuk bir tempo ile çalınan
parça. : PRESTOMüzikte dörtlü.:KUARTETMüzikte geceden esinlenen veya geceyi
çağrıştıran beste: NOKTÜRNMüzikte iki ya da daha çok sesin belli
aralık ve uzaklıkla aynı ezgisel çizgiyi tekrar ettiği besteleme türü. :
KANONMüzikte ikili.:DUOMüzikte makam. :   TONALİTE Müzikte orkestra ile birlikte bir solo çalgı
için bestelenmiş çalgısal yapıt.:KONÇERTOMüzikte sekiz sesten oluşan ses dizisi;bir
do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık.:OKTAVMüzikte sus işareti. : ESMüzikte tempo işaretini değiştirmekte
kullanılır.:PUİMüzikte üç yada daha çok sesin bir arada
tınlaması.:AKORMüzikte üçlü. :   TRİO Müzikte yapıt. : OPUSMüzikte yarı yavaş,orta hızda.:ANDANTEMüzikte yavaş,ağır. : ADAGİOMüzikte, ana motifin tekrarlandığı hareketli
bölümlerin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça.
:   RERONDO Müzikte,birbirine karşı öğeler içeren farklı
bölümlerinin dönüşümlü olarak seslendirilmesiyle oluşan tekrar bölümü.:RİTORNELLOMüzikte,birlikte kullanıldığı terimin
anlamına aşırılık kazandıran sözcük.:ASSAİMüzisyenlerin topladığı bahşiş. :
ALATURA   Müzmin,kronik. :SÜREĞENMyanmar’ın (Birmanya) başkenti.:RANGUNMyanmar’ın (Birmanya) para birimi. : KYATMyanmar’ın (eski adı Birmanya) eski
başkenti.:AVA