A B C Ç D E F G H I i J K L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


O


Obur.. :  HIRA.:EKULOburlar.:EKELEObüslerden,bombalardan korunmak için yerin
altına kazılmış siper.:KAZAMATOcak ayının 28’inde başlayan fırtına. :
AYANDONOdak boyutu birkaç santimetre olan
yaklaştırıcı mercek.:BÜYÜTEÇOdak uzaklığı. : FOKALOdalar arasında gezdirilebilen bir tür kömür
sobası.: SALAMANDRAOdun kömürü. : ALAS Odun külünden özümlenen potasyum karbonat.:KALİOdun liflerini içinde bulunabilecek yabancı
maddelerden arıtma ünitesi.:RAFİNATÖROdun,kireç gibi ağır ve kaba şeyleri
tartmakta kullanılan iki yüz elli kiloya eşit ağırlık ölçüsü.:ÇEKİOdunu doğramacılıkta ve parke yapımında
kullanılan bir Afrika ağacı. : LİMBALİOdunu marangozlukta ve kaplamacılıkta
kullanılan bir Afrika ağacı.:AKOOdunu tornacılık ve kaplamacılıkta
kullanılan,kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç.:İĞAĞACIOdunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç.
:  BAKAMOdunundan tarak,kaşık yapılan çok sert
kereste veren bir ağaç. : ŞİMŞİROdysseus’un memleketi.:İTAKİOğlak burcu.:CEDİOğlan saçı biçiminde kesilmiş kadın saçı.:ALAGARSONOğlancı.:LUTİOğul otu. : MELİSAOğulcuk,rüşeym.:EMBRİYONOğuz Atay’ın yarattığı,yazınsal
karakterlerin genel davranış biçimi.:OYUNOğuz Türklerinin 24 boyundan biri.  :  
EĞMÜROğuz Türklerinin 24 boyundan biri.:SALUROğuzların Bozok kolundan bir Türkmen boyu
olarak Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı hanedanının kökenini
oluşturan konar göçer topluluk.:KAYILAROk atan,okçu.:TİRENDAZOk atılan yayın iki ucu arasındaki esnek
bağ.:KİRİŞOk torbası, kılıfı. : SADAK :   GEDELEÇ Ok. : TİROkçu,ok atıcı.:KEMANKEŞOkkanın dört yüzde birine eşit olan eski bir
ağırlık ölçüsü.:DİRHEMOklar.:SİHAMOklava ile açılan ince,yuvarlak hamur
yaprağı.:YUFKAOksijenden yoksun bir yer altı su örtüsü
tarafından sürekli doymuş halde tutulan toprak ya da kat.:GLEYOksijensiz yerde yaşayabilen,yetişebilen.:ANAEROBİKOkullarda öğrenciler arasında düzeni
sağlamakla görevli kimse,mubassır.:GÖZETMENOkullarda öğrencilerin sunduğu,programında
şiir,oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence.:MÜSAMEREOkuma yazması olmayan.:ÜMMİOkuma yitimi. : ALEKSİOkun kirişe geçen ucundaki kertik.:GEZOkutman. :  LEKTÖROkuyucu,okur. : KARİOkyanus bilimi. :   OŞİNOGRAFİ Okyanus rüzgarı. : ALİZEOkyanusların çok derin yeri. : ABİSOkyanusya halklarının yiğitlik ve bereket
tanrısı.:TİKİOkyanusya’da ve Güney Amerika’da yetişen
kozalaklı büyük ağaç. : AROKARYAOlağandan büyük. : İRİOlağanüstü çekiciliği olan liderlerin
kendisine ve kişiliğine yakıştırılan büyüleyici güç ve yetenek.:KARİZMAOlağanüstü durum.:KERAMETOlağanüstü durumlarda özel kişilerin taşınır
mallarına el koyma.:İSTİMVALOlağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan
kimse.:DAHİOlağanüstülüğüne inanılan düşsel sıvı.Büyülü
içki.  :   İKSİROlası, olabilir. :  MUHTEMELOlasılık kuramında iki rastgele değişkenin
kendi ortalamalarıyla olan farklarının çarpımının beklenen değeriyle tamamlanan
fonksiyonu. : KOVARYANSOlay,olgu.:FENOMENOldukça bağnaz bir Yahudi topluluğu. :
HASİDLEROldukça şişman.:ETLEÇOlgun Hindistan cevizinden yapılan bir tür
tespih.:TOMOlgunlaşınca kendiliğinden çatlayıp
açılmayan,tek odacıklı ve tek tek tohumlu kuru meyve.:AKENOlgunlaşmak üzere olan tahıl. : FİRİKOlgunlaşmış,gelişmiş.:MÜTEKAMİLOlgunluk sınavı.  : BAKALORYAOlgunluk.:YETKİNLİKOlmadan önce.:KABLELVUKUOlmak eylemi ya da biçimi. : OLUŞOlmuş bir iş,vakıa.:OLUTOltaya yada tuzağa konulan yem.:BENOltaya yerleştirilen düzenek.:MASARAOluntu. :  EPİZOTOlup bitenin,ruhlar alanının gizli güçleri
tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, canlıcılık.:ANİMİZMOmlet . : KAYGANAOmurgalı hayvanların,özellikle memelilerin
henüz doğmamış yavrusu.:CENİN:DÖLÜT:FETÜSOmurgalılarda,denge ve yönelimle olan
ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad.:STATOLİTOmurgalıların  karaciğerinden  salgılanan  
kahverengimsi   sarı  renkte safra  pigmentine verilen ad.:BİLİRUBİNOmuzdan bele çapraz olarak inen bağ,kılıç
askısı.  :   HAMAİLOmuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan
palto.:MAKFERLANOmuzlardan aşağı dökülen geniş,kolsuz bir
çeşit üstlük,harmani.:PELERİNOmuzluk.  :APOLET              On  beşinci   asırda   önce   İtalya’da  
başlayan  sonra   Avrupa’ya   yayılan   sanat   ve   bilim.:RÖNESANS On  dokuzuncu  asırda  Fransa’da ortaya
çıkan ve iki kişiyle oynanan bir kağıt oyununa verilen ad.:EKARTEOn altı taşla oynanan bir zeka oyunu.:DAMAOn altıncı ve on yedinci  yüzyıllarda
İskoçya ve Kuzey İngiltere’de,on sekizinci yüzyıldan başlayarak da İrlanda’da
yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı.:JİGOn altıncı yüzyılda Osmanlı karşıtı
Sırp,Hırvat,Arnavut,Dalmaçyalı kişilerden oluşan sınır çetelerine verilen ad.:USKOKLAROn altıncı yüzyılda yaşayan ve yetkin bir
renk ustası olarak tanınan İranlı minyatürcü.:AGAMİREKOn beş beyitten az olmayan,bütün beyitlerin
ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek
için yazılan divan edebiyatı manzumesi.:KASİDEOn beşinci asırda Fransa’da kullanılmaya
başlanan,taşınabilir ateşli silah. Omuzda taşınan,uzun bir tabanca.Çok eski
zamanlarda kullanılmış olan bu silaha Fransızlar el topu da derler.:ARKEBÜZOn beşinci yüzyıldan başlayarak İtalya’da
üretilen kalay sırlı seramik. : MAJOLİKAOn birer kişilik iki takım arasında,küçük ve
ağır bir topu,ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla
oynanan bir oyun türü.:KRİKETOn birinci yüzyılda Anadolu’ya gelen
Türklerin Ağrı dağına yüce dağ anlamında verdikleri ad.:ALATAVOn birinci yüzyılda Kuzey Afrika’nın
işgalinde önemli bir rol oynayan Arap kabilesi.:SİBAOn birinci yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e
egemen olarak Anadolu kıyılarında ilk Türk donanmasını kuran Türk Beyi. :
ÇAKABEYOn birinci yüzyılın sonundan on üçüncü
yüzyılın sonuna değin Fransa,İtalya ve İspanya’nın bazı yörelerinde halk dilini
kullanarak ürün veren şair-müzisyenlere verilen ad.:TRUBADUROn dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan,
çektiri türünden savaş gemisi. : KALİTEOn dokuzuncu asır sonlarında Fransa’da
natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçılara
verilen ad.:DEKADANOn dokuzuncu asırda İstanbul tiyatrolarında
ortaya çıkan eğlendirici şarkı.  :  KANTOOn dokuzuncu asırdan başlayarak İstanbul’da
gerçekleştirilen renkli çizgili ve hareli cam eşyaya verilen ad. Noktalı yada
dumanlı sırça,işlemeli cam işi. : ÇEŞMİBÜLBÜL On dokuzuncu yüzyılda Gaziantep yöresinde
yaşamış,yalın bir dille söylediği şiirlerinde doğa güzelliklerini ve sevgiyi
konu edinmiş halk şairimiz.:ALİBEŞE:ALUBEŞEOn dördüncü asırda kullanılan ince,uzun çoğu
kez üç köşeli hançer.: ALENASOn dördüncü asırda Orta Anadolu’da kurulmuş
Türk beyliği. :   ERETNA On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü astronomi
ve matematik bilginimiz.:KADIZADERUMİOn iki düzine.  :  GROSAOn iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah
yılına verilen ad.: NEKOn iki parmak bağırsağının  şişkince olan
başlangıç bölümü. BULBUS On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde
İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik.:LAKABİOn kişilik asker birliği.:MANGAOn para değerinde olan sikke.:METELİKOn sekizinci asırdan başlayarak Fransa’da
gelişen bir edebi tür.:FANTASTİKOn sekizinci yüzyılda Avrupa’ya egemen olan
İtalyan opera tarzının adı.:NAPOLİTENOn sekizinci yüzyılda Hindistan’da ortaya
çıkan ve Kadıyanilik de denilen dinsel hareket.:AHMEDİYEOn sekizinci yüzyılın başında Fransa’da çok
geçerli olan,kavisli çizgileri bol,gösterişli bir bezeme üslubu.:ROKOKOOn tabanlı logaritmanın kısaltması.:LOGOn üçüncü asırda İngiltere’de despot
kralların yetkilerini büyük oranda daraltan siyasal bir anlaşmaya ve belgeye
verilen ad. :  MAGNACARTAOn üçüncü yüzyıl başlarında ortaya çıkmış
çok sesli vokal beste üslubu.:MOTETOn üçüncü yüzyılda Akdeniz’de kullanılan
yelkenli bir gemi.:NAVEOn üçüncü yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf
örgütü.:AHİLİKOn üçüncü yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya
gelerek Selçuklu sarayına girmiş,aşk ve şarap konularını işleyen şiirleriyle
divan edebiyatının bilinen ilk temsilcisi olmuş şair.:HOCADEHHANİOn üçüncü yüzyılda Selçuklular döneminde
İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik.:LAKABİOn üçüncü yüzyılda Tunus’ta kurulan bir
İslam tarikatı.:ŞAZELİYEOn yedi hecelik üç dizeden oluşan kısa Japon
şiiri.:HAİKUOn yedinci asırdan On dokuzuncu asra kadar
kıyı taşımacılığında ve iç sularda kullanılan küçük Hollanda yelkenlisi. :  
KAAG On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan
sanat ve edebiyat akımı.:KLASİSİZMOnaltıncı yüzyılda Japonya’nı Kyoto
kentinde,özel olarak çay töreni için tasarlanan kurşun sırlı seramik kaplar.:RAKUOnaltışar taşla iki kişi arasında oynanan
bir zeka oyunu. : DAMAOnbeş ve bazen elli altmış kilo çeken
sinagrite benzer bir balık. : AKYAOnbir oyuncudan oluşan iki takım arasında
top ve sopayla oynan bir oyun. : KRİKETOndalık sistem.:DESİMALOndan sonra.:BADEHUOndokuzuncu  yüzyılda Rusya’da, kitlelerin
köylüler arasında yürütülecek siyasal propaganda çalışmalarıyla harekete
geçirilebileceğini savunan sosyalist hareketin üyelerine verilen ad.:NARODNİKLEROndokuzuncu yüzyılda İngiltere’de işlerini
yitirmelerine yol açan dokuma tezgahlarını tahrip etmek üzere örgütlenen
zanaatçılara verilen ad. : LUDDİSTLEROndokuzuncu yüzyılda İstanbul tiyatrolarında
ortaya çıkan eğlendirici şarkı. : KANTOOndört dizeden oluşan bir Batı şiiri türü.
: SONEOngun. TOTEM :Oniki hayvanlı eski Türk takviminde timsah
yılına verilen ad. : NEKOniki İmam’ın dokuzuncusu. TAKİOnikibin yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne
inanılan insanlığın ve uygarlığın ana yurdu sayılan kıta.:MUOnikinci ve onaltıncı. yüzyıllar arasında 
And’larda büyük bir uygarlık kuran Güney Amerika halkı.:İNKALAROnikinci yüzyılda kurulan bir İslam
tarikatı.:ŞAZELİYEOnikinci yüzyılın ortasında Fransa’da
gelişen ve genellikle şövalyelerin aşklarını konu alan edebiyat biçimi. :
ROMANSOnluklar. : AŞERATOnsekizinci yüzyıl sonunda başlayan,duygu ,
coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı.:ROMANTİZMOnsekizinci yüzyılda Fransa’da yaygın olan
süsleme üslubu.:ROKAYOnsekizinci yüzyılda Fransa’da yayılan bir
süsleme biçemi.:AMPİROnun için.:BİNAENALEYHOnur,haysiyet,şeref.:İZZETİNEFİSOnurlu,yüce gönüllü,şerefli. : ALİCENAP Onyedinci yüzyılda yaşayan ve Mesihliğini
ilan ettikten sonra “Dönmeler” yada “Avdetiler” adıyla bilinen mezhebin
doğmasına neden olan Yahudi önder.:SABETAY SEVİOnyedinci. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı
tarihçisi. : NAİMAOpera,bale gibi müzikli sahne yapıtlarının
sözlerini yada konusunu içeren metin kitapçığı.:LİBRETTOOperada tek solist tarafından söylenen
şarkı.: ARYAOperada,perde açılmadan önce orkestranın
çaldığı parça.: UVERTÜROperalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu.
:   PRİMADONNA Operalarda solistlerden birinin orkestra
eşliğinde söylediği,genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça.:ARYAOperatör.:CERRAHOptik aletlerde objektiften aldığı ışınları
göze veren mercek sistemi. :   OKÜLER Optik kaydırma. :  ZUMOrak.:KALIÇOrdu hizmeti,askerlik.:BAYRAKALTIOrdu ili yöresinde lokma tatlısına verilen
ad.:ZİRİTLAOrdu iline özgü bir tür hamur tatlısı.:KAHAOrdu mallarının saklandığı,bakımlarının
yapıldığı yer,depo.:DEBBOYOrdu ve Giresun yöresinde,soğanları yemek
yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad.:SAKARCAOrdu yöresinde yaprakları ve ince dalları
sebze olarak kullanılan dikenli bir ot.:MELOCANOrdu yöresine özgü,yaprakları ve ince
dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot.:MELOCANOrdu’nun Fatsa ilçesinde doğal güzelliğiyle
tanınmış bir göl.:GAGAOrdu’nun Kumru ilçesinde bir şelale.:PÖSKÜDENOrdu’nun Mesudiye ilçesinde bir yayla.:KEYFALANOrdu’nun Perşembe ilçesinde bir plaj.:EFİRLİOrdu’nun Perşembe ilçesinin eski adı.:VONAOrgan aktarımı.:TRANSPLANTASYONOrgan katılaşması. :   SKLEROZ Organik kimyada bir önek. :   NOR Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla
elde edilen,sıvı yağ kıvamında,kara renkte,ağır,is kokulu,suda erimeyen bir
madde.:KATRANOrganik maddeleri eritmekte kullanılan,eter
kokusunda bir sıvı.:ASETONOrganik maddelerin ayrışmasından oluşan
yanıcı yağlara verilen ad.:NEFTOrganizmada darbeyle oluşan bozukluk. :
TRAVMAOrganizmada oluşan bir sıvının akışının
durması. :   STAZ Organizmaların biçim ve yapısını inceleyen
bilim dalı,şekil bilgisi.:MORFOLOJİOrganizmanın 24 saatlik madde ve enerji
ihtiyacını karşılayan besinlerin çeşidi ve miktarı.:RASYONOrganizmanın herhangi bir noktasında bulunan
bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması. :  METASTAZ Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu. :
FADİK KIZOrhan Boran’ın yarattığı radyo oyunu tipi.:YUKİOrhan Hançerlioğlu’nun bir romanı.: ALİOrhan Kemal’in gerçek adı.:AHMET RAŞİT
ÖĞÜTÇÜOrhan Kemal’in iki kez filme alınmış ünlü
romanı. : MURTAZAOrhan Pamuk’un bir romanı. : KAROrkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon.:SENFONİOrkestra ve askeri bandolarda kullanılan en
tiz sesli tahta nefesli çalgı.

:PİKOLOOrkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm.:TUTTİOrman gülü. : AÇELYAOrman içinde düz ve ağaçsız yer,düzlük.:ALANOrmancılıkta,kesilecek ağaçları işaretlemek
için kullanılan kıvrık ağızlı kesici alet.:GRİFOrmandaki çıplak alan.:KAYRANOrmanlara zararlı bir böcek. : KESEOrmanlarda oldukça yaygın bir mantar türü.:AMANİTAOrta   çağda   Fransa’da   derebeyinin  
maddi   ve   manevi   esareti     altında  bulunan  kimse.:VASSAL Orta Afrika Cumhuriyeti’nin plaka işareti.
: RCAOrta Afrika’da bir ırmak.:KAGEREOrta Afrika’da büyükbaş hayvanlarda görülen
uyku hastalığı.:NAGANAOrta Afrika’da yaşayan bir halk.:AZANDELEROrta Afrika’ya özgü,hintdarısından elde
edilen bir tür bira.:POMPEOrta Afrika’ya özgü,manyok bitkisinin
kökünden yapılan çok sert bir içki.:RUTUKUOrta Amerika kökenli,palmiyeye benzer bir
süs bitkisi.:NOLİNAOrta Amerika’da ve Güney Amerika’nın bazı
bölgelerinde ormanlık alanlarda yaşayan bir memeli türü.:KİNKAJUOrta Amerika’da yaşayan ve başlıklı maymun
da denilen maymun cinsi.:SAİOrta Anadolu’da bir göl.:EBEROrta Anadolu’da bir ilk çağ yerleşmesi.:ABARNAOrta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı içinde
kalan bölgenin eski çağlardaki adı. :  HATTİ Orta Anadolu’da merkezi önce Sivas,daha
sonra Kayseri olan Türk Beyliği.:ERETNAOrta Anadolu’da yaygın bir bozlak türü.:AYDOSOrta Anadolu’ya özgü bir halk oyunu. :
ÜÇAYAKOrta Anadolu’ya özgü çoban köpeği ırkı.:AKBAŞOrta Arabistan’da büyük bir kum çölü.:NUFUDOrta Asya kökenli,kabak kemaneye benzer bir
çalgı.:GİZEKOrta Asya Türkleri ve Hintliler arasında
yaygın olan telli bir çalgı. :  DUTAROrta Asya’da eski Türk mezarlarının
üzerindeki türbe türü yapılara verilen ad. :  BARKOrta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları
arasında özellikle Kırgızlar,Kazaklar ve Özbekler’de yaygın bir fal türü.:KUMALAKOrta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları
arasında yaygın bir fal türü. : KUMALAK.:KOMALAKOrta Asya’da yaşayan Şamanist Türkler
arasında çeşitli şeylerden anlam çıkartarak bakılan fal.:IRIMOrta Asya’da,Hunlar dönemine ait
buluntularıyla ünlü kurgan.:KUROTOrta Avrupa’da  bir göl. :  BALATONOrta boy demir çivi.:KARFİÇEOrta boylu,düşük kulaklı,tüyleri kısa bir
tür av köpeği.:KOPOYOrta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve
manevi esareti altında bulunan kimse. : VASSALOrta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli
büyük gemi. NEF Orta çağdaki Breton saz şairlerinin
aracılığıyla ortaya çıkan,biri anlatımsal,diğeri de lirik iki şiir türünün adı.
:  LAİOrta deri :MEZODERMOrta irilikte bir deniz kuşu.:YELKOVANOrta kaldırım.: REFÜJOrta Karadeniz bölgesinde bir dağ.:TEKELİOrta Karadeniz yöresinde dokunan kalın ve
dayanıklı bir tür kumaş. : KAZAKİOrta kulakta bulunan küçük bir kemik.:ÜZENGİOrta oyunu ve Karagöz’de Yahudi tiplemesine
verilen ad. : CUDOrta oyununda , Karagözde Rum tipi.  :  
BALAMAOrta oyununda kadın rolüne çıkan erkek. :
ZENNEOrta oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu
açan oyuncu. : PİŞEKAR Orta oyununda taklitçi.: ZUHURİOrta oyununun sergilendiği genellikle oval
biçimli alan. :   PALANKA  :PALANGAOrta sulardaki küçük kabukluların yoğun
hayvan planktonlarıyla oluşturduğu popülasyon.:KRİLLOrta ve Doğu Avrupalı Yahudilere verilen ad.
: ESKENAZİ:ASKENAZİOrta ve güney Amerika’da yaşayan,iri bedenli
kemirici hayvan.:PAKAOrta ve Kuzey Anadolu’da yetişen,meyveleri
halk hekimliğinde kullanılan bir ağaççık.:GİLABURUOrta yaşlı ve evlenmemiş kız için kullanılan
eski sözcük.:ANİSOrta yoğunlukta lif levha.(Mediul Density
Fibre board).:MDFOrta, ara. : MEYAN Orta,merkez.:SANTRAOrtaca ilçesinin Dalyan beldesinde,deniz
kaplumbağalarının yumurtlama alanı kumsal.:İZTUZUOrtaçağ Arap coğrafyacılarına göre
Balkanlarda yaşayan çeşitli Slav kavimleri.:SAKALİBEOrtaçağda açık denizlerde kullanılan
yelkenli bir gemi. :NAVİOrtaçağda Avrupa’da kullanılmış bir tür eğri
hançer.:ALENASOrtaçağda Batılıların Müslüman halklar için
kullandığı ad.:SARAZENOrtaçağda Katolik dünyasında,katı din
inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla kurulan kilise mahkemesi.:ENGİZİSYONOrtaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli bir
taşıma gemisi.:BARÇAOrtaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli
taşıma gemisi.:BARÇAOrtaçağda Okyanusta kullanılmış yelkenli
büyük gemi.:NEFOrtaçağda Slav ülkelerinde,bugün Batı
ülkelerindeki kontun karşılığı.:ZUPANOrtaçağda,şövalyelerin savaşta ve avda
kullandığı,çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru.: OLİFANT


 


Ortaçağın en önemli atış silahı.:ARBALETOrtadan kaldırma,yok etme. :  İZALEOrtadan kolayca yarılan ve çekirdeğinden
ayrılabilen meyve.:YARMAOrtadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça
konuşan göçebe bir halk. : BEDEVİLEROrtadoğu’da doğmuş Avrupalı.  :  LEVANTENOrtadoğu’da ve Afrika’da görülen yerel
frengi.:BEJELOrtadoğu’nun en büyük gölü.:URMİYEOrtadoğuya özgü,nohutla yapılan bir yemek.:FALAFELOrtakçı.:MARABAOrtaklar. : ŞÜREKA Ortalama.:VASATİOrtaoyununda kavuklu ile konuşarak oyunu
açan kimse.:PİŞEKAROrtaoyununda Rum tipi.:BALAMAOrtaoyununda taklitçi.:ZUHURİOrtasına baştan geçebilmesi için bir delik
açılmış,genellikle kare yada dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından
oluşan dış giyim.:PANÇOOrtasında lagün bulunan Mercanada.
ATOLOrtaya çıkartılmış. : LANSEOrtodoks Hıristiyanların bağlı olduğu
kilisenin başkanlarına verilen san. :   PATRİK Ortodoks kilise resmi.:  İKONOrtodoks kiliselerinin başkanlarına verilen
ad.:PATRİKOrtodokslar’da dinsel aşamada bir mevki.:VARDAPETOrtodokslarda patrikten sonra gelen ve bir
bölgenin din işlerinde başkanlık eden din adamı.:METROPOLİTOruca başlama zamanı. İMSAKOruç saatlerini gösteren cetvel.:İMSAKİYEOruçlu,oruç tutan. : SAİMOryantalizm.:ŞARKİYATOsman Gazi’nin kayınpederi.:EDEBALİOsmaniye ilinde antik bir kent.:KASTABALAOsmaniye ilinde bir kaplıca.:HARUNİYEOsmaniye ilinde ünlü bir yayla.:ZORKUNOsmaniye ilinde, Aslantaş da denilen ve
“ulusal park” kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi.:KARATEPEOsmaniye’de bir baraj.:ASLANTAŞOsmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilkçağ kenti.:ASATİVATAYAOsmanlı    toprak    düzeninde    yıllık   
geliri    yirmi    bin    ile    yüz    bin    akçe    arasında olan dirlik.
:
ZEAMETOsmanlı  devletinin  yargı  sisteminde 
Şeyhülislamdan  sonra  gelen  en  yüksek  görevliye verilen ad. : KAZASKEROsmanlı  mimarlığında  çatı  arasında  veya 
dükkanların  üstünde  yer  alan  alçak tavanlı asma kat. : ŞİRVANİOsmanlı borçları yönetimi. :  DÜYUNU
UMUMİYEOsmanlı camilerinin avlusunda yer alan duvar
ya da parmaklıkla çevrili küçük mezarlık.:HAZİRAOsmanlı camilerinin avlusunda yer alan küçük
mezarlık.:HAZİREOsmanlı da devlet malı otlaklardan alınan
vergi. :   OTLAKİYE Osmanlı devlet ileri gelenlerinin kullandığı
bir bıçak türü.:AKVAOsmanlı devlet teşkilatında çeşitli
hizmetler yapan görevli.:ÇAVUŞOsmanlı Devleti zamanında Mısır valilerine
verilen ad. : HIDİVOsmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış 20
kuruş değerinde gümüş sikke.:MECİDİYEOsmanlı devletinde 1843’ten sonra askeri
ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan.:MİRİMİRANOsmanlı devletinde bir hizmete karşılık
olmak üzere bir kimseye verilen aylık ya da bir yere bağlı gelir. : DİRLİKOsmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan
bir asker sınıfı. : VOYNUKOsmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan
Voynuk örgütündeki subaylara verilen ad.:LİKATOROsmanlı devletinde büyük makamdaki
kimselerin giydiği bir tür üstlük.:KONTOŞOsmanlı devletinde celeplik yapanlara
verilen ad.  :   İZLATKOOsmanlı devletinde din,yargı ve öğretim
işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği.:İLMİYEOsmanlı devletinde görev yapan yüksek
dereceli ilmiye mensuplarına verilen ad.:MEVALİOsmanlı devletinde has ahırın en büyük
yöneticisi.:İMRAHOR.:MİRAHUROsmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri
birlik.:LİVAOsmanlı devletinde iskelelerden alınan bir
tür vergi.:MAKİRİYEOsmanlı devletinde işlemekle yükümlü olduğu
toprağı terk eden reayaya verilen ad.:ÇİFTBOZANOsmanlı devletinde kadılara ve müderrislere
verilen ad. : ULEMAOsmanlı devletinde kamu gelirlerini
kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi.: İLTİZAMOsmanlı devletinde Karadağ prenslerine
verilen unvan.:VELADİKAOsmanlı devletinde kır bekçisi,derbent
muhafızı gibi görevlilere verilen ad.:PANDUROsmanlı devletinde kullanılmış bir tür gümüş
para. : ZOLOTAOsmanlı devletinde okul kitaplarının genel
adı.:SUPARAOsmanlı devletinde padişahların  hükümet
anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk.  :  EMANETULLAHOsmanlı devletinde Rumca antlaşma ve
yazıları yazan Rum katiplere verilen ad.:GRAMATİKOSOsmanlı devletinde Rumeli’de tutulan tevdi
defterlerine verilen ad. : PURUZOsmanlı devletinde savaş zamanında ordunun
gereksinimlerini karşılamak için halktan toplanan.:SÜRSATOsmanlı devletinde taht yeri,saltanat makamı
anlamında kullanılan bir sözcük.:ATABEOsmanlı devletinde tercümanlara verilen ad.
: DRAGOMANOsmanlı devletinde tüm amirale yakın bir
deniz subaylığı unvanı. : PATRONAOsmanlı devletinde XV. Ve XIX. yüzyıllar
arasında çoğunlukla  Hıristiyanlardan meydana gelen veOsmanlı devletinde,sefer zamanlarında savaş
harcamalarını karşılamak ve barışta da bütçe açığını kapatmak üzere halktan
toplanan bir çeşit katma vergi.:İMDADİYEOsmanlı devletine karşı 1511 yılında büyük
bir ayaklanma başlatan ünlü Türkmen dervişi.:ŞAHKULUOsmanlı devletinin Avrupa anakarasındaki
bölümüne verilen ad.:RUMELİOsmanlı devletinin ilk döneminde
postacılık,kuryelik ve muhafızlık yapan,daha sonraki  dönemlerde törenlerde yer
alan asker sınıfı. : PEYKOsmanlı devletinin Karadeniz’in kuzeyinde
kalan sınır eyaleti.: ÖZİOsmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük
yararlılıklar gösteren ve Bursa’da külliyesi bulunan ünlü Türkmen dervişi. :
GEYİKLİ BABAOsmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son
topraklarını da yitirdiği antlaşmanın adı. : UŞİOsmanlı devletinin son saray ressamı olan
İtalyan ressam. :  FAUSTO ZONARO Osmanlı devletinin yargı sisteminde
şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad.:KAZASKEROsmanlı donanmasında kaptanı deryadan sonra
gelen deniz subayı rütbesi.:KAPUDANEOsmanlı donanmasında kullanılan büyük bir
tekne.:AĞRIPAROsmanlı donanmasında kullanılan iki direkli
savaş gemisi.:GURABOsmanlı donanmasında tümgenerale eş bir
rütbe. :    RİYALEOsmanlı donanmasında ve kıyılarında görev
yapan asker sınıfı.:LEVENTOsmanlı donanmasında yer alan kadırga
cinsinden bir tür savaş gemisi.:BAŞTARDEOsmanlı döneminde kazaskerlere verilen san.:SADIROsmanlı döneminde korgeneral ile albay
arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan.:SAADETLUOsmanlı döneminde padişah sarayı.:MABEYİNOsmanlı döneminde Roma kentine verilen ad.:RİMOsmanlı idaresinde sancak beylerine verilen
ad veya unvan.:BEYLERBEYİOsmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı
Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır Valilerine verilen unvan. : HİDİVOsmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan
ve Hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan.:BANOsmanlı imparatorluğu kurulup genişledikten
sonra, idari yapı Devletin teftiş işleri için oluşturulmuş olan sınıf. : BAKI
KULLARI Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa
kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad.:RUMELİOsmanlı imparatorluğu’nda okul kitaplarının
genel adı. :   SUPARA Osmanlı imparatorluğu’nda Rumeli’de gece
bekçilerine verilen ad. : PAZVANTOsmanlı imparatorluğu’nda Tanzimat öncesi
döneme rastlayan tarihlerde tahsil edilen resimlere verilen ad. :EZMİNE-İ
ATİKA GÜMRÜKLERİOsmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından
getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunmayarak diğer
mahalle nakledilen mal ve eşyadan alınan gümrük vergisine verilen ad.:REFTİYYEOsmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından
getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunan mal ve eşyadan
alınan vergiye verilen ad. : MASDARİYYEOsmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından
getirilen veya nakledilen her türlü mal ve ticari eşyadan alınan gümrük resmine
verilen ad. : AMEDİYYEOsmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında
gümrük memurluğu mesleğine verilen ad. : MEKKASOsmanlı imparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey
zamanında, bazı geçiş yerlerinde alınan gümrük vergisine verilen ad. : MEKS:
BAÇOsmanlı imparatorluğu’nun kuruluşundan daha
sonraki yıllarda tahsil edilen gümrük vergilerine verilen ad. : ÜŞUR: BAC
  Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablus ve
Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi.: LEZOsmanlı İmparatorluğunda , saraylarda türlü
devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad. :
İÇOĞLANIOsmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl
sonlarına doğru Rumeli’deki  Yörüklerden oluşturulan askeri örgüte verilen ad.:EVLADIFATİHANOsmanlı imparatorluğunda baş
vezirliğe,sadrazamlığa verilen ad.:SADARETOsmanlı İmparatorluğunda başbakan.:SADRAZAMOsmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin
en büyük askeri ve idari amiri.:KAPTANIDERYAOsmanlı İmparatorluğunda deniz subay ve
erlerine verilen ad.: TERSANELİOsmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi.:BAÇOsmanlı imparatorluğunda
kullanılmış,arslanlı adıyla da bilinen Hollanda parası.:ESEDİOsmanlı imparatorluğunda piyade asker
sınıfı.:YENİÇERİOsmanlı imparatorluğunda
Polonya’ya verilen ad. : LEHİSTANOsmanlı İmparatorluğunda sadrazamlığa
verilen ad.:SADARETOsmanlı İmparatorluğunda sipahilerin aldığı
en büyük tımar. Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin
akçe arasında olan dirlik.:ZEAMETOsmanlı İmparatorluğunda toplum güvenliğini
sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu.:ZAPTİYEOsmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1820
yılına kadar kesilmesi (darpı ve basımı) sürdürülen gümüş sikke türü ve para
birimi.:AKÇA:AKÇEOsmanlı imparatorluğunun yedi saltanat
sancağından biri.:AKALEMOsmanlı maliye örgütünde vergi toplamakla
yükümlü kamu görevlisi.:MUHASSALOsmanlı mimarisinde duvar yada üst örtünün
iç yüzeyinde alçı ile yapılan alçak kabartma tekniğinde bezeme.:MALAKARİOsmanlı mimarlığında çatı arasında veya
dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat.:ŞİRVANİOsmanlı mimarlığında mukarnaslı başlıkların
en üst bölümü.:ASABAOsmanlı mutfağına özgü,çamsakızlı muhallebi.:HELATİYEOsmanlı ordusunda askerlik görevini
bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er.:REDİFOsmanlı ordusunda atlı ve piyadelerden
kurulu dört yüz kişilik kıta.:CEYŞOsmanlı ordusunda kullanılmış bir top türü.:EJDERDEHANOsmanlı ordusunda kullanılmış küçük çaplı
bir top.:ZARBEZENOsmanlı ordusunda taşıma işlerinde
kullanılan at,deve,katır gibi hayvanlar ve bu amaçla halktan ücret karşılığında
kiralanan yük hayvanı.:MEKKAREOsmanlı ordusunda ve kıyılarında görev yapan
asker sınıfı. LEVENTOsmanlı ordusunda yedek asker sınıfı. :
REDİFOsmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı
arasında yer alan rütbe.:KOLAĞASIOsmanlı padişahlarının her yıl yeniçeri
ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş.
:  BAHARİYEOsmanlı saray bahçesi.:HASBAHÇEOsmanlı sarayında bir lalanın altındaki
acemilerin birbirine hitap biçimi.:LALADAŞOsmanlı Sarayında bostancı,baltacı ve
kapıcıların giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmış,yukarısı geniş ve
kıvrık,boyu uzunca başlık.: BARATAOsmanlı sarayında cariyeler arasında seçilen
padişah gözdesi.:HASEKİOsmanlı saraylarında Harem dairesinin ve
Enderun’un dışında kalan bölüm.:BİRUNOsmanlı saraylarında padişaha ait bazı
eşyanın saklandığı yere verilen ad.:TAŞTHANEOsmanlı savaş gemisi.:BASTARDAOsmanlı Sosyalist Fırkasının kurucularından
olup Türkiye’de pozitif düşünceyi ve materyalist felsefeyi savunan ilk kişi
olmuş felsefeci ve yazarımız.:BAHA TEVFİKOsmanlı tarihçisi.:VAKANÜVİSOsmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve
şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri. : BOSTANCIOsmanlı toprak düzeninde yıllık geliri
yüzbin akçeden yukarı olan dirlik. : HASOsmanlı vezirlerinin devlet işlerini
görüşmek için toplandıkları Topkapı sarayındaki alan,divanhane.:KUBBEALTIOsmanlı’da boşama,boşanma.:TALAKOsmanlı’da gece bekçisi. :  ASESOsmanlıca da hastalığın vücuda yerleşmesi.:RESOsmanlıca nasipsiz, kısmetsiz anlamında. 
:  BİVAYEOsmanlıda ,Padişahın bir miktar toprağı
birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi. :IKTAOsmanlılar döneminde kullanılan,on para
değerinde sikke.:MARBAŞOsmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi
müzik okulu.:DARÜLELHANOsmanlılar döneminde lise dengi okullara
verilen ad.:SULTANİOsmanlılar döneminde müderrislerin camilerde
verdikleri ders.:DERSİAMOsmanlılar döneminde sipahilerin aldığı en
büyük tımar.:ZEAMETOsmanlılar döneminde Tuna ırmağında
kullanılan hafif bir savaş gemisi.:NASADOsmanlılar döneminde Tuna’da
kullanılan,çektiri türünden bir yük gemisi.:ÇAMLICAOsmanlılar döneminde Tunus ve Cezayir
yöneticilerine verilen unvan.:DAYIOsmanlılar döneminde vergi ve haraç vermeyen
Müslüman ahali.:BERAYAOsmanlılar döneminde Viyana’ya,genellikle de
Avusturya’ya verilen ad.:BEÇOsmanlılar döneminde, yabancı ülkelerden
gelen ve ülke içinde tutulmayarak diğer bir ülkeye nakledilen (Transit) eşya
üzerinden alınan gümrük vergisi. : MÜRURİYEOsmanlılar zamanında Eflak ve Boğdan
beylerine verilen ad. : VOYVODAOsmanlılar zamanında vergi ve haraç vermeyen
Müslüman ahaliye verilen ad.:BERAYAOsmanlılarca Avusturya’ya ve halkına verilen
ad.: NEMSEOsmanlılarda  Rumeli’deki büyük toprak
sahipleri. :  GOSPODAROsmanlılarda akıncılar ocağının komutanı.:MALKOÇOsmanlılarda akıncıların amiri durumundaki
çeribaşılara verilen ad. : TAVİÇEOsmanlılarda başkomutan.: SERDAROsmanlılarda boşanma :TALAKOsmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki
başıbozuk asker: SARICAOsmanlılarda gümrük vergisi.:BAÇOsmanlılarda hükümdarın ata binerken
üzengisini tutan kişi.: RİKABDAROsmanlılarda ilk notayı bulan,şarkıları
notaya çeken müzisyen.:HAMPARSUMOsmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve
devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret.:ULUFEOsmanlılarda kapıkulu askerlerine ve kimi
görevlilere üç ayda bir verilen ücret. : ULUFEOsmanlılarda önceleri olağanüstü durumlarda,
sonraları ise sürekli olarak toplanan vergiye verilen ad. : AVARIZOsmanlılarda sancak beylerine verilen unvan:.
BANOsmanlılarda saray ve yönetim görevlileriyle
din adamlarına verilen ödenek. : ARPALIKOsmanlılarda saraylarda hizmet eden
hadımların genel adı,hadım ağası.:TAVAŞİOsmanlılarda sınır nişanı. :   URAOsmanlılarda top döküm ustasına verilen ad.:RİHTEGANOsmanlılarda topraksız köylüden alınan
kazanç vergisi. :  BADIHAVAOsmanlılarda ücretli askerlerden oluşan
teşkilat. :  KAPIUKULUOsmanlılarda vergi denetimi ve tahsili ile 
Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad. : BAKIKULUOsmanlılarda yaygınlık kazanmış bir yazı
türü. DİVANİOsmanlılarda yeni  evlenen erkeklerden
alınan vergi. :ARUSİYEOsmanlılarda,belirli görev ve hizmet
karşılığında kişilere verilen,yıllık geliri 3 bin-20 bin akçe olan toprak.:ZEAMETOsmanlılarda,İstanbul’da ve büyük liman
kentlerinde yaşayan ve ticaretle uğraşan,Müslüman olmayan azınlıklara verilen
ad.:LEVANTENOsmanlılarda,Tanzimat’tan sonra kolağası
rütbesine eşit olan sivil unvan.:RABİAOsmanlıların Avrupalılara, özellikle de
Fransızlara verdikleri ad. : FRENKOsmanlıların Avusturya’ya verdikleri ad.:NEMÇEOsmanlıların Cenova Cumhuriyetine verdikleri
ad.:CENEVİZOsmanlının Roma’ya verdiği ad. :RİMOsmanlı-Rus savaşında  Aziziye
tabyalarındaki yararlılıklarıyla ün kazanmış Türk kadın kahraman.(1877-1978).:NENE
HATUNOsmiyumun simgesi. : OSOtel kapıcısı. : DORMENOtlak. : ÖRÜOtlakta hayvanların toplandığı yer,dinlenme
yeri.:EREKOtlar anlamında eski bir sözcük. ERAOtları inceleyen bilim dalı.  :  HERBOLOJ
İOtlatmak.:OTARMAKOtlayan hayvan sürüsü.:RAİYEOtomobil direksiyon tertibatında rotlar
arasında mafsal görevi yapan parça.:ROTİLOtomobil motorunda silindirleri giriş ve
çıkışlara bağlayan boru donanımı. : MANİFOLDOtomobilde tekerleği aks miline bağlayan
somun ya da cıvata.:BİJONOtomobilin,üzerine karoser oturtulan iskelet
bölümü.:ŞASİOtomobiller için verilen geçici gümrük
belgesi.: TRİPTİKOtsu bir bitki. :   RAVENT Otsu bitkilerle kaplı olan ve zamanla önce
makiliğe, sonra da ormana dönüşen  ekolojik alanlara verilen ad. : GARİGOtto Preminger’in “Kanlı Gölge” olarak da
bilinen ünlü filmi. : LAURAOtunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su
ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz.:ÇİRİŞOturak. : ÇİKARAOturum.:CELSEOturur durumda kalamama.:AKATİZİOturuş.Namazda, rekat sonlarında belli bir
süre oturma. :   KADEOtuz iki kağıtla oynanan bir iskambil oyunu.:PİKETOtuz iki kartla oynanan bir iskambil oyunu.:BELOTOva. :   YAZIOvada yada dere kıyısında çalı ve diken
topluluğu.:BÜKOval. :   BEYZİ  Ovarak sürülen ilaç. :   LİNİMENTOya yapmakta kullanılan,çeşitli malzemeden
yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.:MEKİKOya yapmakta kullanılan,kemik,ağaç veya
plastikten yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan
küçük araç.:MEKİKOymacı,hak işleri yapan sanatçı.: HAKKAKOynak kemikleri arasındaki açıları daraltan
kasların genel adı.:BÜKENOynak kemiklerin arasındaki açıları
genişletmeye yarayan kasların genel adı.:AÇANOynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla
eklemin işlemez duruma gelmesi. : ANKİLOZ Oynayan (kuşbaz,kumarbaz,cambaz).: BAZOyun ortağı. : PARTNEROyun yazma ve yönetme bilgisi.:DRAMATURJİOyun.:BAZİÇEOyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz
veya hareket,gülüt.:GAGOyuncunun sözü karşısındakine bırakırken
söyleyeceği son söz.:REPLİKOyunda berabere kalma. :   PATA Oyunda kağıt dağıtırken yapılan yanlış. :
MALDONOyunda kazanılacak sayıyı yada parayı iki
katına çıkarma.:VİDOOyunda kazanılan her parti.:KAMAOyunda,karşısındakinin sözüne karşılık
verme.:REPLİKOyunda,kumarda
kazanmak,yenmek. :ÜTMEKOyunda,özellikle pokerde hile yapan
kimse,üçkağıtçı. :TRİŞÖROzanların çaldığı telli bir Türk sazı.
:   KOPUZ